ISIL (Daesh) ja Al-Qaida sanktsioonirežiimi muudatus
03.05.2017
19. aprillil avaldati EL Teatajas komisjoni 18. aprilli 2017 rakendusmääruse(EL) 2017/700, millega muudetakse 266. korda nõukogu määrust (EÜ) nr 881/2002, millega kehtestatakse teatavad eripiirangud organisatsioonidega ISIL (Daesh) ja Al-Qaida seotud teatavate isikute ja üksuste vastu.
 
Rakendusmäärusega eemaldatakse üks isik nende isikute, rühmituste ja üksuste loetelust, kelle suhtes rakendatakse rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustust ning kättesaadavaks tegemise keeldu, reisipiirangut ja relvaembargot.
 
Komisjoni rakendusmääruse aluseks on 8. aprilli ÜRO Julgeolekunõukogu ISILi (Daeshi) ja Al-Qaida sanktsioonide komitee otsus eemaldada kõnealune isik sanktsiooninimekirjast.
 
Rakendusmäärus jõustus 20. aprillil 2017.

 
Tagasi