ISIL (Daesh) ja Al-Qaida piiravate meetmete režiimi muudatus
10.05.2017
5. mail 2017 avaldati Euroopa Liidu Teatajas komisjoni 4. aprilli 2017 rakendusmäärus (EL) 2017/778, millega muudetakse 267. korda nõukogu määrust (EÜ) nr 881/2002, millega kehtestatakse teatavad eripiirangud organisatsioonidega ISIL (Daesh) ja Al-Qaida seotud teatavate isikute ja üksuste vastu.
 
Rakendusmäärusega eemaldatakse kolm isikut nende isikute, rühmituste ja üksuste loetelust, kelle suhtes rakendatakse rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustust ning kättesaadavaks tegemise keeldu, reisipiirangut ja relvaembargot.
 
Komisjoni rakendusmääruse aluseks on ÜRO Julgeolekunõukogu ISILi (Daeshi) ja Al-Qaida sanktsioonide komitee 28. aprilli ja 1. mai 2017 otsus eemaldada kõnealused isikud sanktsioneeritute loetelust.
 
Rakendusmäärus jõustus 6. mail 2017.

 
Tagasi