Politseis registreeritud sündmused
22.05.2017


Möödunud nädalavahetusel registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 125 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende seas oli 13 avaliku korra rasket rikkumist, 45 varavastast kuritegu, sealhulgas 33 vargust (8 eluruumidest ja 3 sõidukites) ning 1 sõidukivargus või omavoliline kasutamine. Registreeriti 17 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 18 inimest. Tabati 70 alkoholijoobes ja 1 narkojoobes sõidukijuht. Väärtegusid registreeriti 485. Piirilt väljastati 6 sisenemiskeeldu, 1 Schengeni viisaeeskirja rikkumine, 3 riigipiiri ebaseaduslikku ületamist (peeti kinni 5 isikut), 2 salakaubavedamise juhtumit ning 1 piirirežiimi ja dokumendikohustuse rikkumine.

PÕHJA PREFEKTUUR

Tallinn

Avaliku korra rasked rikkumised
19. mail teatati, et Linnu teel peatus sõiduk, mille aknast suunati välja relvataoline ese.

20. mail teatati, et Vana-Viru tänaval löödi 18-aastast naist. Politsei pidas kahtlustatavana kinni 27-aastase mehe.

Kehalised väärkohtlemised
21. mail teatati, et Paasiku tänava korteris löödi peretüli käigus 44-aastast naist. Politseinikud pidasid kinni 47-aastase mehe.

21. mail teatati, et Randla tänava korteris vägivallatseti peretüli käigus 47-aastase naise kallal. Politseinikud pidasid kinni 43-aastase mehe.

21. mail teatati, et Läänemere tee korteris löödi peretüli käigus 44-aastast naist. Politseinikud pidasid kinni 39-aastase mehe.

21. mail teatati, et Linnamäe tee korteris löödi 34-aastast naist. Politseinikud pidasid kinni 53-aastase mehe.

21. mail teatati, et Sõpruse puiestee korteris löödi peretüli käigus 41-aastast naist. Politseinikud pidasid kinni 37-aastase mehe.

Vargused
20. mail teatati, et Rüütli tänaval varastati avaldajalt käekott. Kahju on 1852 eurot.

21. mail teatati, et Tartu maantee ehitussoojakust varastati tööriistad. Kahju on 1000 eurot.

Harjumaa

20. märtsil teatati, et Kose-Uuemõisa alevikus Kosejõe tänaval löödi peretüli käigus 26-aastast meest. Politsei pidas kahtlustavana kinni 21-aastase mehe.

LÕUNA PREFEKTUUR

Tartumaa

Vargused
21. mail teatati, et Tartus A. Haava tänaval on sisse murtud korterisse, kust varastati suurem kogus sularaha ning ehteid. Kahju on selgitamisel.

19. mail varastati Tartus Pepleri tänava maja eest posti külge lukustatud jalgratas Scott. Kahju on 300 eurot.

18. mai hommikul teatati, et Tartus Kaunase puiestee kaupluse boksist on varastatud sularaha ning erinevat tehnikat. Kahju on 696 eurot.

Kehaline väärkohtlemine
21. mail teatati politseile, et Tartus Aiandi tee korteris lõi 62-aastane joobes naine tüli käigus 62-aastast abikaasat. Meedikud viisid kannatanu esmaabiks traumapunkti. Juhtunu üksikasju selgitab politsei.

Avaliku korra raske rikkumine
21. mai öösel teatati politseile, et Tartus Ülikooli tänava taksopeatuses puhkes kahe sohvri vahel sõnavahetus järjekorra pärast. Meestevaheline tüli päädis rüselusega, mille tagajärjel sai 29-aastane mees teiselt ühe hoobi. Lööja lahkus teadmata suunas ning kannatanu pöördus asjaolude selgitamiseks jaoskonda.

Valgamaa

Vargus
Ööl vastu 20. maid murti Palupera vallas Nõuni külas sisse tootmishoonesse, kust varastati kaks keevitusaparaati ja kaks ketaslõikurit. Kahju on 2350 eurot.

Avaliku korra raske rikkumine
18. mai hilisõhtul teatati politseile, et Valgas J. Kuperjanovi tänava kaupluse lähistel lõi 18-aastane noormees tüli käigus 16-aastast tuttavat. Kannatanu viidi tervisekontrolliks Valga haiglasse, kust ta peale esmaabi kodusele ravile lubati.

Viljandimaa

Vargus
Ööl vastu 20. maid murti Viljandis Pärnu maanteel sisse kuuri, kust varastati Clint mootorsaag ja keevitusaparaat. Kahju on 289 eurot.

Juhtumid piiril
19. mai õhtupoolikul kontrollisid piirivalvurid Koidula maanteepiiripunktis riiki sisenemisel Venemaa Föderatsiooni registreerimismärgiga sõiduauto Audi A6, mida juhtis 20-aastane Venemaa Föderatsiooni kodanik. Tolliametnikud avastasid täiendava kontrolli käigus sõidukist peidetuna 33 500 sigaretti. Isikule väljastatud Läti Vabariigi Schengeni viisa tunnistati kehtetuks, talle kehtestati kolmeks aastaks sissesõidukeeld ning ta saadeti tagasi Venemaa Föderatsiooni.

19. mai hilisõhtul peeti Luhamaa piiripunktis Eestist lahkumisel kinni Valgevene Vabariigi registreerimismärgiga sõiduauto Renault Megan Scenic, mida juhtis 47-aastane Valgevene Vabariigi kodanik. Kontrollimisel avastati, et masina tehasetähis oli manipuleerimistunnustega, mistõttu paigutati Renault piiripunkti arestiaeda. Autoroolis olnud mees lahkus tagasi Venemaa Föderatsiooni.
21. mail õhtul avastasid piirivalvurid  Pihkva järvel ajutise kontrolljoone ebaseadusliku ületuse mootorpaadi poolt suunaga Eesti Vabariigist Venemaa Föderatsiooni ja tagasi. Paadis viibisid neli keskealist Eesti meest. Paati juhtinud 55-aastasele mehele määrati rahatrahv. Juhtumist teavitati Venemaa Föderatsiooni piirivalvet.
22. mai öösel tõkestati Luhamaa maanteepiiripunktis Eestisse sisenemine 47-aastasel Venemaa Föderatsiooni kodanikul, kelle põhjendused reisi eesmärgi ja Eestis viibimise kohta ei olnud usaldusväärsed, samuti puudusid isikutel asjakohased dokumendid, mis õigustaksid reisi eesmärki ja tingimusi. Isik saadeti tagasi Venemaa Föderatsiooni.
IDA PREFEKTUUR

Lääne-Virumaa

Kehaline väärkohtlemine
19. mail teatati, et Rakke alevikus Pargi tänaval asuva maja juures löödi 31-aastast meest terava esemega. Mees arstiabi ei vajanud. Politsei pidas kahtlustatavana kinni 25-aastase mehe.

Ida-Virumaa

Kehalised väärkohtlemised
19. mail teatati, et Narvas Rahu tänaval asuvas korteris peksis 26-aastast meest tema 40-aastane vend.

19. mail teatati, et Narvas Kreenholmi tänaval asuva kaupluse juures tungiti kallale 37-aastasele alkoholijoobes mehele. Pärast esmaabi andmist haiglas lubati mees koju.

20. mail teatati, et Toila alevikus Ranna tänaval asuvas majutusasutuses tekkinud konflikti käigus tungisid kaks meest kallale 63-aastasele mehele. Kannatanu ründajaid ei tundnud. Politsei pidas kahtlustatavatena kinni 50-aastase ja 38-aastase mehe.

21. mail teatati, et Narva-Jõesuus Linda tänaval asuvas majas lõi 27-aastast naist tema alkoholijoobes abikaasa. Politsei pidas 50-aastase mehe kahtlustatavana kinni.

Vargused
19. mail teatati, et Kohtla-Järvel Järveküla teele pargitud sõiduautost varastati rahakott koos sularaha, dokumentide ja pangakaardiga. Kahju on 350 eurot.

19. mail teatati, et Narvas Partisani tänavale pargitud sõiduautost varastati keskkonsooli puutetundlik ekraan. Kahju on 400 eurot.

20. mail teatati, et Kiviõli linnas Karja tänaval asuva eramaja kõrvalhoonest varastati murutrimmer, värviprits ja akutrell. Kahju on 400 eurot.

Juhtumid piiril
19. mail saabus Narva raudteepiiripunkti riiki sisenevale suunale 1957. aastal sündinud Vene Föderatsiooni kodanik, kellel puudus kehtiv viisa riiki sisenemiseks. Piiril väljastati sisenemiskeeld ning isik suunati tagasi Vene Föderatsiooni.

19. mail eemaldas Narva kordoni patrulltoimkond Narva jõkke püügile asetatud kalapüügivahendi, mis oli nõuetekohaselt tähistamata. Püügivahend võeti hoiule.

20. mail teavitas Vene Föderatsiooni piirivalve ebaseaduslikust piiriületusest Eesti Vabariigist Vene Föderatsiooni. Vene Föderatsiooni piirivalve pidas kinni 1970. aastal, 1973. aastal ja 1998. aastal sündinud kolm Eesti kodanikku, kellele määrati rahatrahv. Eesti piiriesindajad võtsid isikud üle ning nad toimetati Narva kordonisse vestlusele. Piiriületuse põhjuseks oli puudulik kaatri juhtimise kogemus.

20. mail saabus Narva-1 piiripunkti riiki sisenevale suunale Leedu registreerimismärgiga sõiduauto Mercedes-Benz, mida juhtis 1983. aastal sündinud Leedu Vabariigi kodanik. Sõidukit kontrollides selgus, et selle tehasetähis on manipuleerimistunnustega. Auto võeti hoiule. Isikule määrati kohustuslik makse riigituludesse ning tal lubati riiki siseneda.

20. mail saabus Narva-1 piiripunkti riiki sisenevale suunale 1994. aastal sündinud Moldova Vabariigi kodanik, kellel puudusid asjakohased dokumendid ja piisavad rahalised vahendid Schengeni territooriumile sisenemiseks. Piiril väljastati sisenemiskeeld ning isik suunati tagasi Vene Föderatsiooni.

20. mail kontrolliti Narva veehoidlal kahte kalapaati. Kontrollimisel selgus, et mõlemad paadijuhid, 1989. aastal ja 1988. aastal sündinud Eesti Vabariigi kodanikud olid alkoholijoobes. Isikud kõrvaldati juhtimiselt ning paadid pukseeriti sadamasse. Isikutele esitati kutse ilmuda Narva kordonisse edasiste menetlustoimingute läbiviimiseks.

21. mail saabus Narva raudteepiiripunkti riiki sisenevale suunale 2004. aastal sündinud Vene Föderatsiooni kodanik, kellel puudus kehtiv viisa riiki sisenemiseks. Isiku saatja, 1974. aastal sündinud Vene Föderatsiooni kodanik, toimetas ta tagasi Venemaale.

LÄÄNE PREFEKTUUR

Läänemaa

Kehaline väärkohtlemine
21. mail lõi 24-aastane mees Haapsalus eramaja ees 20-aastast tuttavat naist, kes sai viga.

Pärnumaa

Avaliku korra raske rikkumine
21. mail lõi 30-aastane mees Pärnus Rüütli tänaval 23-aastast meest, kes sai viga.

21. mail lõi seni tuvastamata mees Pärnus meelelahutusasutuse juures 19-aastast meest, kes sai viga.

Vargused
19. mail teatati politseile, et Vändra vallas Samliku küla eluhoonest on varastatud Makita raadio, Yamaha kõlarid ja muud tehnikat. Varaline kahju on 779 eurot.

21. mail varastas seni tuvastamata mees Pärnu ehitusmaterjalide kauplusest kliendi pükste tagataskust helepruuni värvi kunstnahast rahakoti. Kotis olid dokumendid ning 500 eurot sularaha, millega tekitati kannatanule varalist kahju 575 eurot.

21. mail teatati politseile, et Pärnus Papli tänava korterist on varastatud jalgratas Comfort ja muud tehnikat. Varaline kahju on 737 eurot.

Raplamaa

Kehaline väärkohtlemine
19. mail sai politsei teate, et Kohila vallas korteris tekitas 53-aastane alkoholijoobes mees füüsilist valu 51-aastasele abikaasale.

Alustatud kriminaalmenetluste kohta saab lisainformatsiooni vastava ringkonnaprokuratuuri pressiesindajalt.

 
Tagasi