Muudatused Kesk-Aafrika Vabariigi sanktsioonides
30.05.2017
EL Nõukogu ajakohastas teavet kümne isiku ja kahe üksuse kohta, kelle suhtes kohaldatakse reisikeeldu ning rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustust ja kättesaadavaks tegemise keeldu tulenevalt Kesk-Aafrika Vabariigi vastu suunatud piiravatest meetmetest. Muudatused tulenevad ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 2127 (2013) alusel loodud ÜRO Julgeolekunõukogu komitee 12. jaanuaril 2017 otsusest teatud infot ajakohastada.
 
Õiguslikud alused: Muudatused tehti EL Nõukogu 29. mai 2017 rakendusotsusega (ÜVJP) 2017/916, millega rakendatakse otsust 2013/798/ÜVJP Kesk-Aafrika Vabariigi vastu suunatud piiravate meetmete kohta.

Tulenevalt EL Nõukogu 29. mai 2017 rakendusmäärusest (EL) 2017/906, millega rakendatakse määruse (EL) nr 224/2014 (piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Kesk-Aafrika Vabariigis) artikli 17 lõiget 3, rakendatakse nende isikute ja üksuste suhtes rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustust ja kättesaadavaks tegemise keeldu määruse (EL) nr 224/2014 alusel. Tegemist on vahetult kohaldatava määrusega.

Reisipiirangut rakendatakse riigisisese õiguse alusel.

 
Tagasi