KAV sanktsiooninimekirja lisati 9 isikut
30.05.2017
EL Nõukogu otsustas 29. mail lisada üheksa isikut Kongo Demokraatliku Vabariigi vastu suunatud piiravate meetmete sanktsiooninimekirja.

6. märtsil väljendas EL Nõukogu Kongo Demokraatliku Vabariigi kohta vastu võetud järeldustes oma sügavat muret poliitilise olukorra pärast, mida põhjustavad takistused 31. detsembri 2016. aasta kaasava poliitilise kokkuleppe rakendamises ning samuti julgeolekuolukorra pärast riigi mitmes piirkonnas, kus täheldati jõu ebaproportsionaalset kasutamist.
 
Õiguslikud alused:
Isikute suhtes kehtestati reisipiirang ning rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustus ja kättesaadavaks tegemise keeld EL Nõukogu 29. mai 2017 rakendusotsusega (ÜVJP) 2017/905, (millega rakendatakse otsust 2010/788/ÜVJP, mis käsitleb Kongo Demokraatliku Vabariigi vastu suunatud piiravaid meetmeid).


Tulenevalt EL Nõukogu 29. mai 2017 rakendusmäärusest (EL) 2017/904, millega rakendatakse määruse (EÜ) nr 1183/2005 (millega kehtestatakse Kongo Demokraatliku Vabariigi suhtes kehtestatud relvaembargot rikkuvate isikute vastu suunatud teatud eripiirangud) artikli 9 lõiget 2, rakendatakse nende isikute suhtes rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustust ja kättesaadavaks tegemise keeldu määruse (EÜ) nr 1183/2005 alusel. Tegemist on vahetult kohaldatava määrusega.

29. mail kehtestatud ja EL Teatajas avaldatud õigusaktid jõustusid samuti 29. mail.

Reisipiirangut rakendatakse riigisisese õiguse alusel.

 
Tagasi