Politseis registreeritud sündmused
05.06.2017


Nädalavahetuse jooksul registreeriti Politsei-ja Piirivalveametis 139 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 1 vägivalla juhtum võimuesindaja vastu, 9 avaliku korra rasket rikkumist, 45 varavastast kuritegu, 33 vargust (eluruumidest 3, sõidukitest 2) ning 1 sõidukivargus või omavoliline kasutamine. Registreeriti 15 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 18 inimest. Tabati 70 alkoholijoobes ja 1 narkojoobes sõidukijuht. Väärtegusid registreeriti 588. Piirilt väljastati 10 sisenemiskeeldu, Eestist saadeti välja seitse isikut, Schengeni viisaeeskirja rikkumisi avastati üks.

PÕHJA PREFEKTUUR

Avaliku korra rasked rikkumised
3. juunil teatati, et Põhja-Tallinnas Tööstuse tänaval lõi 51-aastane mees 27-aastast meest ning tekitas talle tervisekahjustusi. Politseinikud pidasid vanema mehe kinni.

4. juunil mail teatati, et Viru tänaval löödi 18-aastast noormeest. Politsei pidas kahtlustatavana kinni  36-aastase mehe.

Tallinn

Kehaline väärkohtlemine
2. juunil teatati, et Tuulemaa tänava korteris tekkis füüsiline konflikt 21-aastase naise ja 21-aastase mehe vahel.

3. juunil teatati, et Põhja-Tallinnas Õle tänaval asuvas korteris toimus elukaaslaste vahel konflikt, mille tagajärjel tundsid valu 59-aastane mees ja 43-aastane naine. Politseinikud toimetasid pooled jaoskonda.

4. juunil teatati, et Viru tänaval tekkis füüsiline konflikt 26-aastase ja 21-aastase mehe vahel. 26-aastane mees viidi tervisekontrolliks haiglasse.

4. juunil teatati, et K. Kärberi tänava korteris löödi peretüli käigus 20-aastast naist. Politsei pidas kahtlustatavana kinni 27-aastase mehe.

Harjumaa

Kehalised väärkohtlemised
2. juunil teatati, et Maardu linnas Karjääri tänaval tungiti peretüli käigus kallale 43-aastasele naisele. Politsei pidas kahtlustatavana kinni 48-aastase mehe.

3. juunil teatati, et Jõelähtme vallas Loo alevikus löödi 43-aastast meest ning tekitati talle vigastusi.

3. juunil teatati, et Rummu alevikus Sireli tänaval asuvas kortermajas toimus konflikt naabrite vahel.

4. juunil teatati, et Maardu linnas Ringi tänaval tekitati füüsilisi vigastusi 26-aastasele naisele.

4. juunil teatati, et Keila linnas Kloogaranna teel tekitati peretüli käigus kergemaid vigastusi 41-aastasele naisele.

Vargus
4. juunil teatati, et Rae vallas Uuesalu külas üritati sisse murda terassiukse muukimise teel eramusse. Maja eest varastati plätud.

Juhtumid piiril
2. juunil kontrolliti Tallinna piiripunktis lennuga Sankt-Peterburgist saabunud 1977. aastal sündinud Venemaa Föderatsiooni kodanikku, kellel puudusid asjakohased dokumendid mis õigustaksid reisi eesmärki ja tingimusi. Talle koostati piiril väljastatud sisenemiskeeld. Ta lahkus 3. juunil lennuga Sankt-Peterburgi.

2. juunil saabus Tallinna piiripunkti lennuga Kiievist 1973. aastal sündinud Moldova Vabariigi kodanik, kellel puudusid asjakohased dokumendid, mis õigustaksid reisi eesmärki ja tingimusi ning puudusid piisavad elatusvahendid. Talle koostati piiril väljastatud sisenemiskeeld ning ta paigutati lennujaama Non-Schengeni alale ootama tagasilennu võimalust.

2. juunil viis Põhja prefektuuri piiri- ja migratsioonijärelevalve talituse ametnik läbi illegaalimenetluse 1990. aastal sündinud Ameerika Ühendriikide kodaniku suhtes, kes ületas 180-päevase tagasiarvestusperioodi jooksul lubatud viisavaba viibimisaega ja viibis Schengeni alal seadusliku aluseta neli kalendripäeva, kõik päevad Eestis. Isikut hoiatati suuliselt, koostati ettekirjutus Eestist lahkumiseks. Sissesõidukeeldu ei kohaldatud.

4. juunil andis Tallinna Vanasadama turvatöötaja Tallinna kordoni patrullile  üle 1993. aastal sündinud Eesti Vabariigi kodaniku, kelle jope taskust avastati tsiviilkäibes keelatud külmrelv kasteet. Koostati väärteoprotokoll.

LÕUNA PREFEKTUUR

Tartumaa

Kehalised väärkohtlemised
4. juuni õhtul tungis joobes 36-aastane mees Tartus Pika tänava korteris kallale 29-aastasele naisele. Politsei pidas mehe kuriteos kahtlustatavana kinni.

4. juunil lõi joobes 33-aastane mees Tartus Kalda tee korteris 24-aastast naist. Mees peeti kuriteos kahtlustatavana kinni. Naine kannatada ei saanud ning ta toimetati asjaolude selgitamiseks jaoskonda.

Avaliku korra rasked rikkumised
3. juuni õhtul löödi Tartus Narva maantee bussipeatuses 17-aastast noormeest. Nooruk viga ei saanud. Juhtunu asjaolusid selgitab politsei.

3. juuni keskpäeval tungiti Rannus ühise alkoholi tarvitamise käigus kallale 21-aastasele naisele ja 20-aastasele mehele. Meedikud toimetasid kannatanud esmaabiks traumapunkti. Juhtunu üksikasju selgitab politsei.

3. juuni öösel löödi Tartus Laial tänaval 23-aastast meest. Politsei pidas kinni 30- ja 26-aastase mehe ning viis nad esialgu kainenema.

2. juuni hilisõhtul puhkes Tartus Sadama tänaval tüli kahe mehe vahel. Kähmluse tagajärjel tundis 18-aastane mees valu, ent meedikute abi ta ei vajanud. Politsei viis ta asjaolude selgitamiseks jaoskonda.

2. juuni õhtul teatati politseile, et joobes naabrimees vehib Tartus Mõisavahe tänava kortermaja rõdul relvataolise esemega. Sündmuskohale saabunud politsei pidas 50-aastase mehe kinni ning viis ta esialgu kainenema. Mehe korterist leitud õhupüss võeti hoiule ning toimetati jaoskonda. 

Vargus
2. juunil teatati, et Tartus Aardla tänava eramu aiast varastati isevalmistatud registreerimata haagis. Kahju on selgitamisel.

Juhtumid piiril
3. juunil saabus Luhamaa maanteepiiripunkti riigist väljuvale suunale Venemaa numbrimärgiga sõiduauto Cadillac, mille kontrollimisel avastasid piirivalvurid sõiduki uksetaskust elektrišokirelva. Tsiviilkäibes keelatud elektrišokirelv võeti ära, juhile vormistati väärteoprotokoll ning peale menetlustoiminguid lubati isikul Eestist lahkuda.

2. juuni hilisõhtul kontrolliti Koidula piiripunktis Eestisse saabumisel Leedu registreerimismärkidega Volvo veokit, mida juhtis 51-aastane mees. Kontrolli käigus avastati, et masina VIN-kood on manipuleerimistunnustega, mistõttu paigutati sõiduk täiendavaks ekspertiisiks piiripunkti territooriumile. Juht jäi ootama asendusauto saabumist.


IDA PREFEKTUUR

Lääne-Virumaa

Kehalised väärkohtlemised
2. juunil teatati, et Rakveres Võidu tänaval asuvas korteris ründas 21-aastast naist tema 27-aastane elukaaslane.

4. juunil teatati, et Väike-Maarja alevikus Pikal tänaval asuva kaupluse juures tungiti kallale 21-aastasele mehele.

Ida-Virumaa

Vägivald võimuesindaja vastu
3. juunil kella 22 paiku lõi 57-aastane joobes mees teenistuskohustusi täitvat ja teda patrullsõidukisse paigutavat politseipraktikanti, 26-aastast meest. Mees peeti kahtlustatavana kinni.

Kehalised väärkohtlemised
2. juunil teatati, et Narvas Võidu prospektil asuvas korteris lõi 26-aastast naist tema elukaaslane. Politsei pidas 27-aastase mehe kahtlustatavana kinni.

3. juunil teatati, et Aseri alevikus Tehase tänaval asuvas hooldekodus lõi 63-aastast meest terariistaga 73-aastane mees.

4. juunil teatati, et Narvas Uusküla tänaval asuva kortermaja trepikojas lõi 56-aastast meest tema naaber, 34-aastane mees.

Vargused
2. juunil teatati, et Sillamäel Mere puiesteel asuva kortermaja trepikojast varastati jalgratas Xperia. Kahju on 370 eurot.

3. juunil teatati, et Toila vallas Voka alevikus asuvast garaažiboksist varastati akutrell Bosch, saag Stihl, trell Makita ning muid tööriistu ja esemeid. Kahju on 802 eurot.

3. juunil teatati, et Narvas Peterburi maanteel varastati mobiiltelefon iPhone. Kahju on 635 eurot.

4. juunil teatati, et Kohtla-Järvel Ringi tänaval asuvast korterist varastati konditsioneer, tööriistu ja kaks mootorsaagi. Kahju on 2770 eurot.
                           
Juhtumid piiril
2. juunil saabus Narva-1 piiripunkti riigist väljuvale suunale 1997. aastal sündinud Vene Föderatsiooni kodanik, kelle dokumentide kontrollimisel selgus, et isik viibis Schengeni territooriumil seadusliku aluseta 190 päeva, neist kõik päevad Eestis. Isikule määrati rahatrahv ja kohaldati sissesõidukeeld.

2. juunil saabusid Narva-1 piiripunkti riiki sisenevale suunale 1960. aastal, 1962. aastal ja 1996. aastal sündinud Moldova Vabariigi kodanikud, kes andsid ebaselgeid ütlusi oma reisi eesmärkide kohta. Isikutel puudusid asjakohased dokumendid, mis õigustaksid reisi tingimusi. Piiril väljastati sisenemiskeelud ja isikud saadeti tagasi Vene Föderatsiooni.

3. juunil saabus Narva-1 piiripunkti riiki sisenevale suunale 2000. aastal sündinud Vene Föderatsiooni kodanik, kellel puudus kehtiv viisa riiki sisenemiseks. Piiril väljastati sisenemiskeeld ja isik saadeti tagasi Vene Föderatsiooni.

3. juunil saabusid Narva-1 piiripunkti riiki sisenevale suunale 1989. aastal sündinud Ukraina Vabariigi kodanik ja 1984. aastal sündinud Moldova Vabariigi kodanik, kellel puudusid kehtivad viisad või elamisload riiki sisenemiseks. Piiril väljastati sisenemiskeelud ja isikud saadeti tagasi Vene Föderatsiooni.

4. juunil saabus Narva-1 piiripunkti riiki sisenevale suunale 1977. aastal sündinud Vene Föderatsiooni kodanik, kelle dokumentide kontrollimisel selgus, et isikul puudus kehtiv viisa riiki sisenemiseks. Piiril väljastati sisenemiskeeld ja isik saadeti tagasi Vene Föderatsiooni.

LÄÄNE PREFEKTUUR

Järvamaa

Vargus
2. juunil teatati, et Koigi vallas Koigi külas on aknaklaasi lõhkumise teel sisse tungitud töökotta. Varastatud on sülearvuti Lenovo V110-15ISK, murutraktor Husqvarna TS238 ja muid tööriistu. Vargusega tekitatud kahju on selgitamisel.

Pärnumaa

Kehaline väärkohtlemine
2. juunil teatati politseile, et Pärnu linnas Rohu tänava korteris lõi 56-aastane mees tüli käigus 59-aastast naist.

Vargused
2. juunil avastati, et Tori vallas Võlli külas on sisenetud suvilasse ja varastatud televiisor Philips, tolmuimeja Hoover ja muid esemeid. Esialgne tekitatud varaline kahju on umbes 356 eurot.

3. juunil teatati politseile, et Sauga vallas Vainu külas varastati kinnistult 100-200 ehitusblokki. Esialgne vargusega tekitatud varaline kahju on umbes 2000 eurot. Varastatud blokkide kogus on täpsustamisel.

Raplamaa

Kehalised väärkohtlemised
2. juunil sai politsei teate, et Järvakandi vallas asuvas alevis lõi 45-aastane mees oma elukaaslast, kes sai viga.

4. juunil teatati politseile, et Märjamaal eramus pigistas ja väänas 65-aastane mees tüli käigus abikaasa kätt nii tugevalt, et põhjustas kannatanule valu.

Vargus
2. juunil teatati politseile, et Kohila vallas Aespa alevikus on sisse tungitud suvilasse, kust on varastatud kodukino LG, muusikakeskus ja muid esemeid. Vargusega tekitatud varaline kahju on 1400 eurot.


Alustatud kriminaalmenetluste kohta saab lisainfot vastava ringkonnaprokuratuuri pressiesindajalt.

 
Tagasi