Süüria vastu suunatud piiravate meetmete pikendamine
01.06.2017
EL Nõukogu 29. mai 2017 otsusega pikendati 1. juunini 2018 Süüria vastu suunatud piiravaid meetmeid. Samuti otsustas nõukogu teha tehnilisi muudatusi nimekirja sanktsioneeritud isikutest, kellele kohaldatakse reisipiirangut ning rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustust ja kättesaadavaks tegemise keeldu.
 
Õigusaktid:
Sanktsioonide pikendamine ja lisa muudatused otsustati EL Nõukogu 29. mai 2017 otsusega (ÜVJP) 2017/917, millega muudetakse otsust 2013/255/ÜVJP, mis käsitleb Süüria vastu suunatud piiravaid meetmeid.

Lisa muudatused viidi sisse EL Nõukogu 29. mai 2017 määrusega (EL) 2017/907, millega rakendatakse määrust (EL) nr 36/2012, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses olukorraga Süürias.
Uued aktid jõustusid 31. mail.
 
Süüria vastu suunatud piiravad meetmed hõlmavad:

 • siserepressioonideks kasutada võidava kauba tootmiseks ja hooldamiseks vajaminevate toodete embargot ning seotud teenuste osutamise piiranguid,
 • relvade importimise ja seotud teenuste osutamise keeldu,
 • telekommunikatsiooni seiramise ja segamise varustuse embargot ja seotud teenuste osutamise keeldu,
 • toornafta ja naftatoodete importimise ning seotud teenuste osutamise keeldu,
 • nafta- ja maagaasitööstuses kasutatava olulise varustuse embargot ja seotud teenuste osutamise keeldu,
 • Süüria uute pangatähtede ja müntide pakkumise keeldu,
 • Süüria valitsusega kulla, väärismetallide ja teemantidega kauplemise keeldu, luksuskaupade embargot, teatud investeeringute keeldu (nafta- ja maagaasitööstuses, elektrijaamade ehitamises),
 • keeldu osaleda uute elektrijaamade ehituses, piirangut anda avalikku ja era finantstoetust kaubavahetuseks Süüriaga,
 • liikmesriikidele uute pikaajaliste finantskohustuste võtmise keeldu,
 • laenude, finantsabi ja kontsessioonilaenude andmise keeldu Süüria valitsusele,
 • keeldu EIBl teha teatud makseid,
 • teatud võlakirjadega kauplemise keeldu,
 • haru- ja tütarettevõtete asutamise keeldu ja koostöö keeldu Süüria pankadega,
 • kindlustuse ja edasikindlustuse pakkumise keeldu,
 • teatud lendudele ELi lennujaamadesse ligipääsemise piirangut,
 • teatud Süüriasse suunduvate kaubalastide kontrollimise kohustust,
 • reisipiirangut
 • rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustust ja kättesaadavaks tegemise keeldu
 • teatud isikute, üksuste ja asutuste nõuete rahuldamise keeldu.
 
Tagasi