Põhja-Korea sanktsioonide muudatused
13.06.2017
12. juunil võttis EL Nõukogu vastu Põhja-Korea sanktsioone käsitleva otsuse, millega kõrvaldati üks isik ja üks üksus nende isikute ja üksuste nimekirjast, kellele kohaldatakse reisipiirangut (füüsiliste isikute puhul) ning rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustust ja kättesaadavaks tegemise keeldu. Muudatused on seotud sanktsiooninimekirja korrapärase uuendamisega.
 
Muudatused viidi EL õigusesse sisse nõukogu otsusega (ÜVJP) 2017/994, millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2016/849, mis käsitleb Korea Rahvademokraatliku Vabariigi vastu suunatud piiravaid meetmeid, ja komisjoni rakendusmäärusega (EL) 2017/993, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 329/2007, mis käsitleb Korea Rahvademokraatliku Vabariigi vastu suunatud piiravaid meetmeid.
 
Muudatused jõustusid 14. juunil.

 
Tagasi