Muudatused Põhja-Korea sanktsioonides
05.06.2017
ÜRO Julgeolekunõukogu Põhja-Korea sanktsioonide komitee otsustas 1. juunil ajakohastada teavet nelja sanktsioneeritud isiku kohta, kelle suhtes kohaldatakse reisikeeldu ning rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustust ja kättesaadavaks tegemise keeldu. Muudatuste kohta on täpsem teave siin.
 
Euroopa Liit viib need muudatused peagi sisse oma õigusaktidesse (nõukogu 27. mai 2016 otsus (ÜVJP) 2016/849, mis käsitleb Korea Rahvademokraatliku Vabariigi vastu suunatud piiravaid meetmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks otsus 2013/183/ÜVJP, ja nõukogu 27. märtsi 2007 määrus (EÜ) nr 329/2007, mis käsitleb Korea Rahvademokraatliku Vabariigi vastu suunatud piiravaid meetmeid).

 
Tagasi