Muudatused Põhja-Korea sanktsioonides
07.06.2017
ÜRO Julgeolekunõukogu kehtestas 2. juunil Põhja-Koread käsitleva resolutsiooni 2356 (2017), millega mh kehtestati reisipiirang ning rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustus ja kättesaadavaks tegemise keeld 14 füüsilise isiku suhtes. Palun vaadake nimesid lingitud resolutsiooni lisast.
 
Lisaks otsustas ÜRO Julgeolekunõukogu Põhja-Korea sanktsioonide komitee 5. juunil ajakohastada teavet kahe sanktsioneeritud üksuse kohta, kelle suhtes kohaldatakse rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustus ja kättesaadavaks tegemise keeldu. Muudatuste kohta on täpsem siin.
 
EL viib need muudatused peagi sisse oma õigusaktidesse (nõukogu 27. mai 2016 otsus (ÜVJP) 2016/849, mis käsitleb Korea Rahvademokraatliku Vabariigi vastu suunatud piiravaid meetmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks otsus 2013/183/ÜVJP, ja nõukogu 27. märtsi 2007 määrus (EÜ) nr 329/2007, mis käsitleb Korea Rahvademokraatliku Vabariigi vastu suunatud piiravaid meetmeid).

 
Tagasi