Europoli ja liikmesriikide ühine teavituskampaania tõstab fookusesse internetis alaealiste vastu toimepandud seksuaalkuriteod
22.06.2017


Euroopa politseiorganisatsiooni Europol küberkuritegevuse keskuse eestvedamisel algas sel nädalal kampaania „Ütle EI“, mis keskendub internetis alaealiste vastu toimepandud seksuaalkuritegudele. Kampaania raames valmisid mitmes liikmesriigi keeles ennetusvideod tõstmaks alaealiste teadlikkust internetis valitsevatest ohtudest.

Europoli andmetel pannakse üha enam laste vastu suunatud seksuaalse ärakasutamise juhtumeid toime veebikeskkonnas ning tõusnud on sunni ja väljapressimisega seotud kuriteod. PPA politseikapteni Karin Sadama sõnul loob selleks soodustingimuse suurem anonüümsus, mida internet võimaldab. „Üldjuhul otsivad kurjategijad kontakti alaealisega, et seksuaalse sisuga materjali neilt välja meelitada. Sageli kasutatakse vale identiteeti ja luuakse petlik profiil. Usaldusliku suhte loomiseks saadetakse romantilise alatooniga tekste, meelitatakse alusetute lubadustega ja veendakse noort end pesus või alasti pildistama või filmima. Kui materjal käes, järgneb hirmutamine delikaatse teabe avalikustamisega uue materjali saamiseks,“ kirjeldas Sadam skeemi. „Sellele võib järgneda kohtumise või raha väljapressimine, mille taga võivad olla organiseeritud kuritegelikud grupid. Rahalise kahju kõrval on palju suurem emotsionaalne kahju, mida alaealine kogeb. Häbitunne ja usalduse kaotus võivad jätta jälje pikaks ajaks,“ lisas ta.
 
Europoli ja liikmesriikidega koostöös valmisid tõsielusündmustel põhinevad videod, kus kahe noore loo kaudu aidatakse teismelistel ära tunda, millal saab suhtlusest väljapressimine ning ähvardamine. „Olukord muutub kannatanu jaoks väljapääsmatuks, kui esimesed pildid või videod on saadetud vestluspartnerile, kes osutub pahatahtlikuks kurjategijaks ja ähvardab ülimalt delikaatse materjali avalikustamisega,“ rääkis Sadam. Tema sõnul tuleb kübermaailmas valitsevatest ohtudest järjepidevalt rääkida, et noored oskaksid privaatsust internetis paremini kaitsta ning julgeksid abi küsida. Politseikapten julgustab noori sellistest juhtumitest esimesel võimalusel teavitama politseid või Lasteabi telefoninumbril 116111.

Justiitsministeeriumi andmetel registreeriti mullu Eestis 482 seksuaalkuritegu, millest 89% pandi toime alaealiste vastu. Neist 211 pandi toime elektrooniliste andmekandjate vahendusel või veebikeskkonnas.

Eestikeelne ennetusvideo: https://youtu.be/olwKzVvUWz8

Marie Aava
pressiesindaja
Politsei- ja Piirivalveamet
612 4055
5309 3111

 
Tagasi