Politseis registreeritud sündmused
21.06.2017


Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 55 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende seas üks avaliku korra raske rikkumine, 29 varavastast kuritegu, sh 1 röövimine ja 20 vargust (eluruumidest 5, ). Registreeriti kolm inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada kolm inimest. Alkoholijoobes sõidukijuhte tabati 12, narkojoobes sõidukijuhte üks. Väärtegusid registreeriti 242.Registreeriti kolm piirilt väljastatud sisenemiskeeldu, kaks riigist väljasaadetud isikut ja üks Schengeni viisaeeskirja rikkumine.

PÕHJA PREFEKTUUR

Tallinn

Kehalised väärkohtlemised
20. juunil teatati, et 23-aastane naine lõi Kesklinnas Suur-Karja tänaval 47-aastast meest ning tekitas talle valu.

20. juunil teatati, et 31-aastane naine lõi 67-aastatst naist ning tekitas talle valu.

Harjumaa

Vargus
20. juunil teatati, et Maardu linnas murti sisse ehitusjärgus majja ja varastati ehitustööriistu. Esialgne kahju on 2150 eurot.

LÕUNA PREFEKTUUR

Tartumaa
 
Vargused
20. juuni õhtul teatati politseile, et Tartus Salme tänava korterist on varastatud Samsungi teler, kodukinosüsteem ja mobiiltelefon. Kahju on selgitamisel.

20. juuni hommikul teatati, et Tartus Tuglase tänaval on öö jooksul sisse murtud garaažiboksi. Kahju on selgitamisel.

19. juuni õhtul teatati, et Tartus Vaksali tänavalt ärandati Respo haagis koos kaablirulliga. Kahju on ligikaudu 7000 eurot.

Avaliku korra raske rikkumine
20. juunil kella 11 paiku sai häirekeskus teate, et Tartus Võru tänaval postkontori juures kõnnib relvaga mees. Politsei pidas relvaga vehkinud mehe kinni. Vahejuhtumis keegi viga ei saanud. Politsei selgitas, et relvataoline ese oli mängupüstol. Avaliku korra raskes rikkumises kahtlustatav 23-aastane mees viidi esialgu tervisekontrolliks raviasutusse.

Valgamaa

Kehaline väärkohtlemine
20. juuni õhtul saabus politseijaoskonda alkoholijoobes 38-aastane naine, keda oli joobes 51-aastane mees Valga linnas Riia tänava korteris löönud. Politsei pidas mehe kahtlustatavana kinni. Kannatanu pöördus esmaabiks Valga haiglasse.

Juhtumid piiril
20. juuni ennelõunal tõkestati Luhamaa maanteepiiripunktis Eestisse sisenemine 44-aastasel Venemaa Föderatsiooni kodanikul, kellel puudusid asjakohased dokumendid õigustamaks reisi eesmärki ja tingimusi. Isik saadeti tagasi Venemaa Föderatsiooni.

20. juuni pealelõunal tõkestati Koidula maanteepiiripunktis Eestisse sisenemine kahel Venemaa Föderatsiooni kodanikul, kelle põhjendused reisi eesmärgi ja Eestis viibimise kohta ei olnud usaldusväärsed. Isikutele väljastatud Eesti Schengeni viisad tunnistati kehtetuks ja nad saadeti tagasi Venemaa Föderatsiooni.

20. juuni õhtul saabus Luhamaa maanteepiiripunkti riiki sisenevale suunale piirikontrolli Venemaa numbrimärgiga sõiduauto Volkswagen Polo, mida juhtis 54-aastane Aserbaidžaani kodanik. Sõiduki kontrollimisel avastas piirivalvur auto kindlalaekast antiradari. Juhile selgitati, et antud seade on Eestis keelatud ning teda hoiatati, et järgmisel korral see konfiskeeritakse. Peale vestlust viskas juht Eestis keelatud seadme vabatahtlikult ära ning sisenes riiki.

20. juunil kontrollisid Lõuna prefektuuri piiri- ja  migratsioonijärelevalve talituse töötajad koos piirkonnapolitseinikega Viljandimaal ehitus- ja tootmisobjekte selgitamaks, kas seal töötavatel välismaalastel on seaduslik alus riigis viibimiseks ja töötamiseks. Kokku kontrolliti 3 objekti, 5 juriidilist isikut ja 26 füüsilist isikut. Kontrollkäigul Eestis seadusliku aluseta viibivaid ja töötavaid ega ka tagaotsitavaid isikuid ei tuvastatud.

IDA PREFEKTUUR

Lääne-Virumaa

Süütamine
20. juunil teatati, et Rakveres Arkna teel asuvas kortermajas süütas alkoholijoobes mees oma naabri välisukse. Tulekahju ei puhkenud, kuid isik seadis oma tegevusega ohtu teiste majaelanike elu ja tervise. Politsei pidas kahtlustatavana kinni 46-aastase mehe. Alustati kriminaalmenetlust Karistusseadustiku paragrahvi järgi mis käsitleb süütamist. 

Ida-Virumaa

Asja omavoliline kasutamine
20. juunil peatas politseipatrull Narvas Kangelaste tänaval kontrollimiseks mopeedijuhi. Kontrollimise käigus tekkis kahtlus, et sõiduk võib olla ärandatud. Politsei võttis ühendust mopeedi omanikuga, kes kinnitas, et sõiduk ärandati. Politsei pidas 20-aastase noormehe kahtlustatavana kinni.

Juhtumid piiril
20. juunil saabus Narva-1 piiripunkti riiki sisenevale suunale 1975. aastal sündinud Vene Föderatsiooni kodanik, kelle dokumentide kontrollimisel selgus, et isik oli oma viisa lubatud piires Schengeni territooriumil juba viibinud. Piiril väljastati sisenemiskeeld.

20. juunil saabus Narva-1 piiripunkt riiki sisenevale suunale 1990. aastal sündinud Usbekistani Vabariigi kodanik, kellel puudusid asjakohased dokumendid, mis õigustaksid reisi eesmärki ja tingimusi. Piiril väljastati sisenemiskeeld ja isik saadeti tagasi Vene Föderatsiooni.

LÄÄNE PREFEKTUUR

Läänemaa

Süüteokatse
20. juunil andis Haapsalu Tallinna maantee kaupluse töötaja politseile üle 48-aastase naise, kes üritas varastada 214 euro väärtuses kosmeetikatooteid. Naine peeti kahtlustatavana kinni.

Pärnumaa

Kehalised väärkohtlemised
21. juunil sai politsei teate, et Paikuse vallas Paikuse alevikus tekkis tüli 37-aastase mehe ja tema abikaasa vahel, mille käigus nii mees kui ka naine üksteise suhtes füüsilist vägivalda kasutasid.  Mõlemad kakluse osapooled olid joobes. Meedikud toimetasid mehe tervisekontrolliks haiglasse.

Alustatud kriminaalmenetluste kohta saab lisainfot vastava ringkonnaprokuratuuri pressiesindajalt.

 
Tagasi