Euroopa Komisjoni suunised määruse 833/2014 rakendamiseks
02.08.2017
Euroopa Liit kiitis 31. juulil 2014 heaks Vene Föderatsiooniga toimuva valdkondliku koostöö ja kaubavahetuse suhtes piiravate meetmete kehtestamist käsitleva paketi. Pakett koosneb meetmetest, mille eesmärk on piirata Venemaa omandis olevate finantsasutuste juurdepääsu Euroopa kapitaliturgudele, samuti kehtestatakse relvamüügiembargo, seatakse sisse sõjaliseks lõppkasutuseks ja sõjaliste lõppkasutajate jaoks mõeldud kahesuguse kasutusega kaupade ekspordi keeld ning piiratakse juurdepääsu teatavale tundlikule tehnoloogiale eeskätt naftasektoris.
 
Paketti laiendati 8. septembril 2014, kui võeti vastu nõukogu määrus (EL) nr 960/2014. Paketti muudeti täiendavalt 4. detsembril 2014, kui võeti vastu nõukogu määrus (EL) nr 1290/2014.
Komisjon on avaldanud teatise, mille eesmärk on anda muudetud määruse (EL) nr 833/2014 teatavate sätete kohaldamiseks suuniseid, et liikmesriikide ametiasutustel ning asjaomastel huvitatud isikutel oleks võimalik määrust ühtselt rakendada.

 
Tagasi