Muudatus Al-Qaida, ISILi (Daeshi) ÜRO sanktsioonides
07.08.2017
ÜRO Julgeolekunõukogu ISIL (Daesh) ja Al-Qaida sanktsioonide komitee otsustas 28. juulil eemaldada 1 isiku nende isikute nimekirjast, kellele kohaldatakse reisipiirangut, rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustust ja kättesaadavaks tegemise keeldu ning relvaveo ja seotud teenuste osutamise keeldu. Eestis rakendatakse nimetatud piiranguid riigisisese õiguse (reisipiirang ja relvaembargo) ja EL Nõukogu määruse (EÜ) nr 881/2002 alusel (finantssanktsioon).
Link otsusele.

 
Tagasi