Uued sanktsioonid kolme Venemaa isiku ja ettevõtte suhtes
08.08.2017
Euroopa Liidu Nõukogu kehtestas 4. augustil 2017 sanktsioonide kolme Venemaa isiku ja ettevõtte suhtes seoses nende tegevusega, mis ohustab ja kahjustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, sõltumatust ja suveräänsust.

Need isikud on Andrey Cherezov, Evgeniy Grabchak ja Sergey Topor-Gilka. Nende suhtes tuleb 4. augustist rakendada reisipiirangut ning rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustust ja kättesaadavaks tegemise keeldu. Ettevõtted on OAO „VO TPE“, OOO „VO TPE“ ja ZAO Interavtomatika, kelle suhtes tuleb samuti rakendada alates tänasest rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustust ja kättesaadavaks tegemise keeldu.

Nimekirja lisatud isikud ja ettevõtted vastutavad selle eest, et nad toimetasid lepinguid rikkudes Krimmi Siemensi gaasiturbiinid. Turbiine saab kasutada iseseisva energiavõimekuse tekitamiseks ja seeläbi Krimmi Ukrainast veelgi rohkem eraldamiseks, mis süvendab Krimmi annektsiooni.

Muudatused tehti nõukogu 4. augusti 2017 otsusega (ÜVJP) 2017/1418, millega muudetakse otsust 2014/145/ÜVJP, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega, ja EL Nõukogu 4. augusti rakendusmäärusega (EL) 2017/1417, millega rakendatakse määrust (EL) nr 269/2014, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega.

 
Tagasi