Muudatus Al-Qaida, ISILi (Daeshi) ÜRO sanktsiooninimekirjas
08.08.2017
3. augustil avaldati 2017 Euroopa Liidu Teatajas komisjoni 2. augusti 2017 rakendusmäärus (EL) 2017/1411, millega muudetakse 273. korda nõukogu määrust (EÜ) nr 881/2002, millega kehtestatakse teatavad eripiirangud organisatsioonidega ISIL (Daesh) ja Al-Qaida seotud teatavate isikute ja üksuste vastu.
 
Rakendusmäärusega eemaldatakse üks isik nende isikute loetelust, kelle suhtes rakendatakse rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustust ning kättesaadavaks tegemise keeldu, reisipiirangut ja relvaembargot.
 
Komisjoni rakendusmääruse aluseks on ÜRO Julgeolekunõukogu ISILi (Daeshi) ja Al-Qaida sanktsioonide komitee 28. juuli 2017 otsus eemaldada kõnealune isik sanktsioneeritute loetelust.
 
Rakendusmäärus jõustus 4. augustil.

 
Tagasi