Kahes riigis toimunud politseioperatsiooni käigus peeti kinni neli inimest
04.08.2017


Korrakaitsjad viisid sel nädalal Eestis ja Hispaanias läbi politseioperatsiooni, mille käigus peeti kinni neli meest vanuses 27-57 eluaastat. Neile esitati kahtlustus kuritegeliku ühenduse loomises ning kuritegelikku ühendusse kuulumises. Hispaanias kinni peetud mees vahistati kohtu loal. Eestis kinni peetud meeste vahistamist otsustab kohus lähiajal.

Foto: Läbiotsimine Harjumaal

Kahtlustuse kohaselt tegemist on nn Kemerovo kuritegeliku ühenduse liikmetega, kes panevad peamiselt toime narkokuritegusid. Hispaanias peeti kinni kuritegeliku ühenduse väidetav juht. Eestis peeti kahtlustatavana kinni kolm meest, neist üks on kogutud andmete kohaselt kuritegeliku ühenduse juhtfiguur ning kaks on kuritegeliku ühenduse liikmed. „Kogutud andmed viitavad sellele, et kuritegelikus ühenduses olid selgelt ära jaotatud ülesanded ja rollid. Kuritegeliku ühenduse tegevuse eesmärk oli toime panna narkokuritegusid ning seeläbi teenida kriminaaltulu,“ kommenteeris kriminaalasja kohtueelse menetluse juht, riigiprokurör Vahur Verte. „Me ei välista, et kõnealuses kriminaalasjas kahtlustatavate ring suureneb,“ lisas prokurör Verte.

Tegemist on inimestega, kes on ka varem õiguskaitseasutuste huviorbiiti sattunud ning mõned neist on narkokuritegude eest karistust kandnud.

Riigiprokurör Vahur Verte rõhutas, et kogu uurimise vältel on olulisel kohal olnud koostöö Hispaania kolleegidega. „Rahvusvaheline koostöö on meie jaoks tavapäraseks muutunud ning sellenädalane operatsioon näitab koostöö edukust,“ kommenteeris prokurör Verte.

Keskkriminaalpolitsei talituse juht Ago Leis ütles, et kinnipidamistele eelnes ligi poolteist aastat kestnud eeluurimine. „Nädala esimeses pooles pikaaegne töö realiseerus ning pidasime samaaegselt Eestis ja Hispaanias kuritegudes kahtlustavad kinni. Leis lisas, et  keskkriminaalpolitsei ametnikud olid Hispaanias kinnipidamisel abis. „Juba aastaid on meil hea kontakt ning üksteisemõistmine Hispaania politsei ja tsiviilkaardiväega. Need kinnipidamised on järjekordsed sõnumid kurjategijatele, et saame nad kätte ka teisest Euroopa otsast,“ ütles Leis.

Tänaseks kogutud teabe osundab üheselt, et vabaduses viibides võivad kahtlustuse saanud mehed  jätkata uute kuritegude toimepanemist, mistõttu on prokuratuur taotlenud nende vahistamist. Eestis kinni peetud meeste vahistamist otsustab kohus lähiajal. Hispaanias kinni peetud mees on vahistatud ning ees ootab tema loovutamine Eestile.

Kõnealuse kriminaalasja raames on konfiskeerimise tagamiseks arestitud kinnisvara, sõidukid ja sularaha.

Kriminaalasja kohtueelset menetlust viib läbi keskkriminaalpolitsei organiseeritud kuritegude büroo ning juhib Riigiprokuratuur.

Kristina Kostina
Nõunik
Avalike suhete osakond
Riigiprokuratuur
5187 911
Kristina.Kostina@prokuratuur.ee


Seiko Kuik
pressiesindaja
Politsei- ja Piirivalveamet
6123152
53524070
seiko.kuik@politsei.ee

 
Tagasi