Politseis registreeritud sündmused
10.08.2017


Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 69 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 1 avaliku korra raske rikkumine, 32 varavastast kuritegu, sealhulgas 18 vargust ja 2 sõidukivargust ja omavolilist kasutamist. Registreeriti 7 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles hukkus üks ja sai vigastada 7 inimest. Tabati viis alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 243 väärtegu. Piiril väljastati kaks sisenemiskeeldu ning registreeriti üks Schengeni viisaeeskirja rikkumine.

PÕHJA PREFEKTUUR

Tallinn

Kehalised väärkohtlemised
9. augustil teatati, et Mustamäel Retke teel viskas 52-aastane naine 53-aastast meest tassiga ning tekitas temale valu.

9. augustil teatati, et Lasnamäel Pae tänaval asuvas kortermajas lõi 44-aastane mees 23-aastast naist ning tekitas temale valu.

9. augustil teatati, et Lasnamäel Pae tänaval toimus konflikt mehe ja naise vahel. Konflikti käigus said mõlemad kannatada. Kiirabi toimetas 60-aastase naise ja 50-aastase mehe haiglasse.

Avaliku korra raske rikkumine
9. augustil teatati, et Kesklinnas Narva maanteel lõi tundmatu meesterahvas 27-aastast meest ning tekitas temale valu.

LÕUNA PREFEKTUUR

Jõgevamaa

Vargus
Politseile teatati, et möödunud nädala lõpus varastati Puurmani alevikus lukustamata korterist Huawei mobiiltelefon. Kahju on 200 eurot.

Tartumaa

Kehaline väärkohtlemine
Ööl vastu 9. augustit lõi tuttav mees Tartus Ropka tänaval sõnavahetuse käigus 17-aastast noormeest. Kannatanu pöördus tervisekontrolliks haiglasse, kust ta peale esmaabi koju lubati. Juhtunu üksikasju selgitab politsei edasises uurimises.

Juhtumid piiril
9. augustil kella kümne ajal hommikul kontrolliti Luhamaa piiripunktis Venemaa Föderatsiooni numbrimärgiga sõiduautoautot, mida juhtis 28-aastane mees. Sõiduki täiendava kontrolli käigus märkasid piirivalvurid, et masina tuuleklaasil on liikluse jälgimist oluliselt raskendavaid mõrasid, mistõttu tõkestati sõiduki sisenemine Eesti Vabariiki ning isik suundus koos sõidukiga tagasi Venemaa Föderatsiooni.

9. augustil kella poole 11 ajal hommikul kontrolliti Luhamaa piiripunktis Eestisse sisenevat sõiduautot, mida juhtis 34-aastane mees. Sõiduauto sisenemine Eestisse tõkestati ohtlike vigade tõttu ning isik suundus koos sõidukiga tagasi Venemaa Föderatsiooni.

9. augusti õhtul kella poole seitsme ajal kontrolliti Luhamaa piiripunktis Eestist lahkuvat Venemaa Föderatsioon numbrimärgiga sõiduautot, mida juhtis 42-aastane mees. Kontrollimisel leidsid piirivalvurid autost elektrišokirelva, mis on tsiviilkäibes keelatud. Isikule koostati väärteoprotokoll ning elektrišokirelv võeti isikult ära. Peale menetlustoiminguid lubati isikul lahkuda Venemaa Föderatsiooni.

Täna, 10. augusti varahommikul kella poole viie ajal saabus Luhamaa piiripunkti Venemaa Föderatsiooni numbrimärgiga sõiduauto, mida juhtis 19-aastane mees. Piirvalvurid leidsid kontrolli käigus sõiduautost teleskoopnuia, mis on Eesti Relvaseadusest tulenevalt tsiviilkäibes keelatud. Isik koos keelatud esemega anti menetluseks üle Maksu- ja Tolliametile.

IDA PREFEKTUUR

Lääne-Virumaa

Vargus
Ajavahemikul 31. juuli kuni 8. august varastati Viru-Nigula vallas Metsavälja külas asuva talu territooriumilt traktori aku, generaator, starter, kardaan ja niidumasina tõmmits. Kahju on 800 eurot.

Ida-Virumaa

Kehaline väärkohtlemine
9. augusti varahommikul lõi 22-aastane mees Narvas Mõisa tänaval asuva meelelahutusasutuse juures kiirabibrigaadi töötajat, 44-aastast meest. Löömise hetkel teostas meedik alkoholijoobes ründajale tervisekontrolli. Politsei toimetas noormehe kainenema ning ta peeti kuriteos kahtlustatavana kinni.

Juhtumid piiril
9. augustil saabus Narva-1 piiripunkti riigist väljuvale suunale 1984. aastal sündinud Tadžikistani Vabariigi kodanik, kelle dokumentide kontrollimisel selgus, et isik viibis Schengeni territooriumil seadusliku aluseta kaks päeva, neist ühe päeva Eestis. Isikule määrati rahatrahv ning ta lahkus Vene Föderatsiooni.

9. augustil saabusid Narva raudteepiiripunkti riiki sisenevale suunale 1973. aastal ja 1955. aastal sündinud Vene Föderatsiooni kodanikud, kellel puudusid kehtivad viisad või elamisload riiki sisenemiseks. Piiril väljastati sisenemiskeelud ja isikud saadeti tagasi Vene Föderatsiooni.

LÄÄNE PREFEKTUUR

Järvamaa

Kehaline väärkohtlemine
8. augustil lõi 63-aastane mees 70-aastast naist, kes sai viga. Politsei pidas mehe kuriteos kahtlustatavana kinni.

Pärnumaa

Vargus
9. augustil teatati politseile, et Vändra vallas Rõusa külas asuva talu garaažist on varastatud murutraktor McCullock. Vargusega tekitati varalist kahju 1000 eurot.

 
Tagasi