Politseis registreeritud sündmused
11.08.2017


Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 69 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 1 avaliku korra raske rikkumine, 32 varavastast kuritegu, sealhulgas 18 vargust ja 2 sõidukivargust ja omavolilist kasutamist. Registreeriti 7 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles hukkus üks ja sai vigastada 7 inimest. Tabati viis alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 243 väärtegu. Piiril väljastati kaks sisenemiskeeldu ning registreeriti üks Schengeni viisaeeskirja rikkumine. Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 63 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 2 avaliku korra rasket rikkumist, 35 varavastast kuritegu, sealhulgas 24 vargust ja 1 sõidukivargust ja omavoliline kasutamine. Registreeriti 4 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 4 inimest. Tabati 11 alkoholijoobes ja üks narkojoobes sõidukijuht. Registreeriti 232 väärtegu. Piiril väljastati üks sisenemiskeeld, registreeriti üks Schengeni viisaeeskirja rikkumine ning riigist saadeti välja kaks inimest.


PÕHJA PREFEKTUUR

Tallinn

Kehaline väärkohtlemine
10. augustil teatati, et Kesklinnas Liivalaia tänaval lõi 39-aastane mees 22-aastast naist ning tekitas temale valu. Politseinikud pidasid mehe kinni.

Avaliku korra raske rikkumine
10. augustil teatati, et Haaberstis Oja tänaval asuvas kortermajas lõi 53-aastane mees 49-aastast naist ning tekitas temale valu. Politseinikud pidasid mehe kinni.

Harjumaa

Kehalised väärkohtlemised
10. augustil teatati, et Padise vallas Määra külas lõi 27-aastane naine 26-aastast meest ning tekitas temale valu.

10. augustil teatati, et Maardu linnas Langu tänaval asuvas korteris lõi 50-aastane mees 25-aastast meest ning tekitas temale valu. Politseinikud pidasid 50-aastase mehe kinni.

LÕUNA PREFEKTUUR

Tartumaa

Vargus
Ööl vastu 10. augustit sai politsei teate tähelepanelikult inimeselt, et Tartus Anne tänaval peitis üks kahtlaselt käituv mees põõsaste varju erinevaid tööriistu. Teatele kiirelt reageerinud politsei tabas sündmuskohalt 25-aastase mehe, tema lähistelt põõsast avastati ka tööriistad. Joobes mees peeti kuriteos kahtlustatavana kinni ning toimetati ühes tööriistadega jaoskonda. Politsei selgitas välja, et põõsasse peidetud tööriistad olid varasemalt varastatud Anne tänava garaažist ning need tagastati omanikule. Täpsemad üksikasjad selgitab politsei alustatud kriminaalmenetluses.

Valgamaa

Vargus
Politsei sai 10.augusti südaöö paiku teate, et Taheva vallas Hargla küla eramust on varastatud võsasaag Stihl. Esialgne kahju on 800 eurot.

Avaliku korra raske rikkumine
9. augusti hommikul kella 10 ajal sai politsei teate Hummuli vallast Puide külast, kus omavahel olid sõnavahetuse käigus tülli pööranud 52- ja 62- aastased tuttavad mehed. Kähmluses said viga mõlemad mehed, kellele meedikud koha peal esmaabi andsid. Juhtumi üksikasju selgitab politsei kriminaalmenetluses.

Võrumaa

Vargused
9.augusti ennelõunal kella 11 paiku sai politsei teate, et Misso vallas Riia maanteel asuvast huvikeskusest varastati Dell arvuti. Kahju on 1070 eurot.

10. augustil teatati politseile, et Misso vallas Saagri külas asuva talu õuelt on ärandatud registreerimata ratastraktor. Lisaks oli sisse murtud ka eramusse ja aita, kust varastati sularaha ning tööriistu. Ratastraktor leiti mõni aeg hiljem mahajäetuna Misso alevikust ning omanik sai selle tagasi koju viia. Varguse ja lõhkumisega tekitatud kahju on selgitamisel. 

Juhtumid piiril
9. augustil kontrollisid Lõuna prefektuuri piiri- ja  migratsioonijärelevalve talituse töötajad koostöös maksu- ja tolliametnikega Tartu linna erinevaid ehitusobjekte selgitamaks, kas seal töötavatel välismaalastel on seaduslik alus riigis viibimiseks ja töötamiseks. Kokku kontrolliti reidil 11 ehitusobjekti, 43 juriidilist isikut ja 128 füüsilist isikut. Ühisreidil avastati ühel ühelt ehitusobjektile viis välismaalast, kelle lühiajaline töötamine ei olnud Politsei- ja Piirivalveametis registreeritud. Neile määrati välismaalase Eestis töötamise tingimuste rikkumise eest rahatrahvid. Lisaks neile rikkumistele avastati kontrollkäigul veel teisigi töötajate registrisse kandmata isikuid, kellega tegeleb edasi Maksu- ja Tolliamet.

10. augustil viisid Lõuna prefektuuri piiri- ja  migratsioonijärelevalve talituse töötajad koostöös tolliametnikega Põlva ja Võru maakonnas Eesti-Vene ajutise kontrolljoone läheduses läbi kontrollreidi avastamaks ning tõkestamaks ajutise kontrolljoone ebaseadusliku ületuse teel salasigarettide ja alkoholi toimetamist riiki. Samuti teostati reidi ajal kontrolli dokumendi kaasas kandmise kohustuse täitmise, võltsitud dokumentide ja teisele isikule kuuluvate dokumentide kasutamise üle ning teostati liiklusjärelvalvet, et tuvastada alkoholijoobes juhte, tagada liiklusohutust ja avalikku korda. Kokku kontrolliti 144 sõidukit ja 119 isikut. Ühest kontrollitud sõidukist avastati piirmäära ületanud kogus alkoholi, selle isikuga tegeleb edasi Maksu- ja Tolliamet. Muid rikkumisi ühisreidil ei tuvastatud.

10. augusti öösel saabus Luhamaa maanteepiiripunkti Venemaa Föderatsiooni numbrimärgiga sõiduauto Mitsubishi, mille kontrollimisel avastas piirivalvur masina salongist Eestis keelatud antiradari. Juhti teavitati Eestis kehtivast nõudest ning Eestisse siseneda soovinud mees loobusid seadmest vabatahtlikult.

IDA PREFEKTUUR

Lääne-Virumaa

Vargus
10. augustil teatati, et Rakveres Laada tänaval varastati seljakott, milles oli Sony Xperia mobiiltelefon, Sony kõrvaklapid, rahakott koos dokumentidega ja sigaretid. Kahju on 343 eurot.

Ida-Virumaa

Tööõnnetus
10. augustil teatati, et Mäetaguse vallas Väike-Pungerja külas asuva ettevõtte territooriumil sai tehnika remontimisel viga 59-aastane mees. Mees toimetati haiglasse. Politsei alustas kriminaalmenetluse KarS § 197 lg.1 tunnustel (töötervishoiu- või tööohutusnõuete eiramine, kui sellega on ettevaatamatusest tekitatud raske tervisekahjustus).

Kehalised väärkohtlemised
10. augustil teatati, et Narvas Kangelaste tänaval lõi 34-aastast meest 21-aastane noormees.

10. augustil teatati, et Sillamäel Kesk tänaval asuva korterelamu trepikojas löödi 36-aastast meest terariistaga. Kannatanu toimetati haiglasse.

Vargus
10. augustil teatati, et Narvas A. Puškini tänavale pargitud sõiduautost varastati rahakott, kaks telefoni, sularaha ja muid esemeid. Kahju on 715 eurot.

Juhtum piiril
10. augustil saabus Narva-1 piiripunkti riiki sisenevale suunale 1960. aastal sündinud Vene Föderatsiooni kodanik, kelle dokumentide kontrollimisel selgus, et isikul puudus kehtiv viisa või elamisluba riiki sisenemiseks. Piiril väljastati sisenemiskeeld ja isik suunati tagasi Vene Föderatsiooni.

LÄÄNE PREFEKTUUR

Pärnumaa

Võltsitud maksevahendi ja väärtpaberi käitlemine
10. augustil avastati Pärnus Aida tänava pangahoones sularaha kontole kandmise käigus võltsimistunnustega 50-eurone rahakupüür.

 
Tagasi