Muudatused DPRK sanktsioonide režiimis
14.08.2017
10. augustil võeti vastu Nõukogu rakendusotsus (ÜVJP) 2017/1459, millega rakendatakse otsust (ÜVJP) 2016/849, mis käsitleb Korea Rahvademokraatliku Vabariigi vastu suunatud piiravaid meetmeid, ja komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/1457, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 329/2007, mis käsitleb Korea Rahvademokraatliku Vabariigi vastu suunatud piiravaid meetmeid.
 
Muudatustega lisatakse 9 isikut ja 4 üksust selliste isikute ja üksuste loetellu, kelle suhtes kohaldatakse reisipiirangut ning rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustust ja kättesaadavaks tegemise keeldu. Isikute nimede ja tuvastamist võimaldavate andmetega saab tutvuda viidatud rakendusmäärusest. Ühtlasi muudeti kahte isikut käsitlevaid kirjeid.
 
Muudatused tehti tulenevalt 5. augustil 2017 ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonist 2371 (2017).
 
Õigusaktid avaldati EL Teatajas ja jõustusid 11. augustil.

 
Tagasi