Muudatus Al-Qaida, ISILi (Daeshi) ÜRO sanktsioonides
14.08.2017
ÜRO Julgeolekunõukogu ISIL (Daesh) ja Al-Qaida sanktsioonide komitee otsustas 9. augustil 2017 ajakohastada teavet ühe sanktsioneeritud isiku kohta. Muudatuste kohta on täpsem teave leitav siit.
 
ISILi (Daesh) ja Al-Qaidaga seotud teatud isikute suhtes tuleb rakendada rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustust ning kättesaadavaks tegemise keeldu, reisipiirangut ja neile relvade vedamise ja seotud teenuste osutamise keeldu.
 
Eestis rakendatakse nimetatud piiranguid riigisisese õiguse (reisipiirang ja relvaembargo) ja EL Nõukogu määruse (EÜ) nr 881/2002 alusel (finantssanktsioon).

 
Tagasi