Muudatus Al-Qaida, ISILi (Daeshi) ÜRO sanktsioonides – lisati Shane Dominic Crawford
23.08.2017
ÜRO Julgeolekunõukogu ISIL (Daesh) ja Al-Qaida sanktsioonide komitee otsustas 18. augustil lisada isiku Shane Dominic Crawford nende isikute nimekirja, kellele kohaldatakse reisipiirangut, rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustust ja kättesaadavaks tegemise keeldu ning relvaveo ja seotud teenuste osutamise keeldu.
Eestis rakendatakse nimetatud piiranguid riigisisese õiguse (reisipiirang ja relvaembargo) ja EL Nõukogu määruse (EÜ) nr 881/2002 alusel (finantssanktsioon).

Isiku tuvastamist võimaldava teabe leiate siit.

 
Tagasi