Piiriäärsel alal liikumine nõuab tähelepanelikkust
28.08.2017


Nädalavahetusel reageerisid piirivalvurid Värska vallas kahele vahejuhtumile, kus kohalikke olusid mittetundvad inimesed tahtmatult riigipiiri seaduse nõudeid rikkusid.

Foto: Infotahvel Saatses

27. augusti hommikul kella  9.50 ajal andis Venemaa piirivalve Piusa kordoni piirivalvuritele teada, et pidasid Saatse saapas kinni kolm keskealist isikut, kes eirasid nõuet Saatse saapast peatumata läbi sõita. Esialgsetel andmetel oli kolmeliikmeline seltskond oma sõiduautoga Audi läbimas Venemaa territooriumil paiknevat Saatse saabast, kui märkasid seenele minekuks sobilikku metsatukka. Nad peatasid oma sõiduvahendi, parkisid selle tee äärde ning võtsid suuna metsa. Peagi saabusid isikute juurde aga piirkonnas patrullinud Venemaa piirivalvurid, kes pidasid isikud kontrollimiseks kinni ja toimetasid nad menetlustoiminguteks kordonisse.

Sama päeva pealelõunal toimus Eesti ja Venemaa piiriametnike vahel ühiskohtumine asjaolude kahepoolseks selgitamiseks. Mõlema poole piirivalvurid andsid kinnitust, et Saatse saapas aset leidnud nõuete rikkumine oli aset leidnud teadmatusest ja ettevaatamatusest. Venemaa piirivalve määras kõigile kolmele isikule rahatrahvi 2000 rubla (umbes 31 eurot), misjärel naasid nad ühes sõiduvahendiga tagasi Eestisse.

Lõuna prefektuuri piirivalvebüroo politseimajor Andres Vesselov kirjeldas, et nädalavahetus tõi Setomaale mitmeid üritusi ning ühes sellega ka kohalikke olusid mittetundvaid kaugema kandi inimesi. „Nii ei olnud ühed piiririkkujad veel tagasi kodumaale jõudnud, kui Saatse kordoni piirivalvurid Verhulitsa küla lähistel piiriribal juba uut liikumist märkasid. Seal pidasid piirpolitseinikud kinni kaks naist, kes edasisteks menetlustoiminguteks kordonisse toimetati. Riigipiiri seaduse rikkumise eest alustati nende suhtes väärteomenetlusi,“ sõnas politseimajor.

Piirivalvebüroo politseimajor Andres Vesselov rõhutas, et Saatse saapas on keelatud peatumine ning samas ka selle läbimine jalgsi. „Mullu lisasime Saatse saapasse täiendavaid hoiatussilte, et hoida ära tahtmatuid rikkumisi ning suurendada ses piirkonnas liikuvate inimeste teadlikkust kehtivast eripärast. „Kuigi hoiatussildid on märgatavad ja neid on rohkesti, soovitame piiriäärsel alal liikudes olla tähelepanelik ning teha endale näiteks maa-ameti kaardilt või kohalike piirivalvurite kaasabil täpsemalt selgeks, kuidas piir kulgeb,“ ütles Vesselov. Ta rõhutas, et laialt kasutust leidnud internetipõhised kaardirakendused ei pruugi anda lõpuni õiget pilti riigipiiri kulgemisest. „Käepärast kaardirakendust pimesi usaldades, teeviitasid mitte jälgides ja ootamatusse olukorda sattununa piirivalvuritelt vajaminevat abi küsimata on suurem oht, et võite tahtmatult rikkumise toime panna,“ selgitas ta.

Politseimajor tõdes sedagi, et saabunud seene- ja marjahooaeg toob piiriäärsetesse metsadesse kohalike kõrval ka kaugema kandi inimesi. „Metsasaadusi noppides tuleb eos arvesse võtta, et seen ja mari kasvab pooli valimata nii Eestis kui Venemaal. Selleks, et keegi tahtmatult piiri ei ületaks, tuleb vahepeal pilk korvilt kõrgemale tõsta ning veenduda, et ollakse kontrolljoonest piisavalt kaugel,“ soovitas ta.

Ragne Keisk
pressiesindaja
kommunikatsioonibüroo
Politsei- ja Piirivalveamet
7308850 / 59125457

 
Tagasi