Muudatus Al-Qaida, ISILi (Daeshi) sanktsiooninimekirjas - lisati Shane Dominic Crawford
29.08.2017
25. augustil 2017 avaldati Euroopa Liidu Teatajas komisjoni 23. augusti 2017 rakendusmäärus (EL) 2017/1500, millega muudetakse 275. korda nõukogu määrust (EÜ) nr 881/2002, millega kehtestatakse teatavad eripiirangud organisatsioonidega ISIL (Daesh) ja Al-Qaida seotud teatavate isikute ja üksuste vastu.
 
Rakendusmäärusega lisatakse Shane Dominic Crawford nende isikute loetellu, kelle suhtes rakendatakse rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustust ning kättesaadavaks tegemise keeldu, reisipiirangut ja relvaembargot.
 
Komisjoni rakendusmääruse aluseks on ÜRO Julgeolekunõukogu ISILi (Daeshi) ja Al-Qaida sanktsioonide komitee 18. juuli 2017 otsus lisada kõnealune isik sanktsioneeritute loetellu.
 
Rakendusmäärus jõustus 25. augustil.

 
Tagasi