Uuendused Al-Qaida, ISILi (Daeshi) sanktsiooninimekirjas – muudatused Kevin Jordan Axel Guiavarchi suhtes
05.09.2017
1. septembril avaldati EL Teatajas komisjoni 31. augusti 2017 rakendusmäärus (EL) 2017/1516, millega muudetakse 276. korda nõukogu määrust (EÜ) nr 881/2002, millega kehtestatakse teatavad eripiirangud organisatsioonidega ISIL (Daesh) ja Al-Qaida seotud teatavate isikute ja üksuste vastu.
 
Rakendusmäärusega muudetakse andmeid, mis puudutavad rahaliste vahendite ja majandusressursside  külmutamise, reisipiirangu ja relvaembargo subjektiks olevat isikut Kevin Jordan Axel Guiavarch.

Komisjoni rakendusmääruse aluseks on 27. augusti 2017 ÜRO Julgeolekunõukogu ISIL (Daesh) ja Al-Qaida sanktsioonide komitee otsus muuta andmeid. Rakendusmäärus jõustus 2. septembril.

 
Tagasi