Põhja-Korea sanktsioonide muudatused Yon Sik Pak ja Korea Töölispartei
20.09.2017
15. septembril võttis EL Nõukogu vastu Põhja-Korea sanktsioone käsitleva otsuse, millega lisati 1 isikut ja 3 üksust nende isikute ja üksuste nimekirja, kellele kohaldatakse reisipiirangut (füüsiliste isikute puhul) ning rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustust ja kättesaadavaks tegemise keeldu.

Isik:

  • Eesnimed: Yon Sik
  • Perenimi: Pak
  • Sünniaasta: 1950


Üksused:

  • Korea Töölispartei sõjaline keskkomisjon
  • Korraldus- ja nõustamisosakond
  • Propaganda- ja agitatsiooniosakond


Sanktsiooninimekirja muudatus tuleneb ÜRO Julgeolekunõukogu 11. septembri resolutsioonist 2375(2017), millega lisati üks isik ja kolm üksust selliste isikute ja üksuste loetellu, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid.

Muudatused viidi EL õigusesse sisse EL Nõukogu rakendusotsusega (ÜVJP) 2017/1573, millega rakendatakse otsust (ÜVJP) 2016/849, mis käsitleb Korea Rahvademokraatliku Vabariigi vastu suunatud piiravaid meetmeid, ja rakendusmäärusega (EL) 2017/1568, millega rakendatakse määrust (EL) nr 2017/1509, mis käsitleb Korea Rahvademokraatliku Vabariigi vastu suunatud piiravaid meetmeid.

Isiku ja üksuste nimed ja tuvastamist võimaldavad andmed leiate nimetatud õigusaktidest. Muudatused jõustusid õigusaktide EL Teatajas avaldamise päeval, 16. septembril.

 
Tagasi