Muudatus Al-Qaida, ISILi (Daeshi) sanktsiooninimekirjas – Zukifli Abdul Hir eemaldati nimekirjast
20.09.2017
16. septembril 2017 avaldati Euroopa Liidu Teatajas komisjoni 15. septembri 2017 rakendusmäärus (EL) 2017/1571, millega muudetakse 277. korda nõukogu määrust (EÜ) nr 881/2002, millega kehtestatakse teatavad eripiirangud organisatsioonidega ISIL (Daesh) ja Al-Qaida seotud teatavate isikute ja üksuste vastu.
 
Rakendusmäärusega eemaldatakse isik Zulkifli Abdul Hir nende isikute loetelust, kelle suhtes rakendatakse rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustust ning kättesaadavaks tegemise keeldu, reisipiirangut ja relvaembargot.
 
Komisjoni rakendusmääruse aluseks on ÜRO Julgeolekunõukogu ISILi (Daeshi) ja Al-Qaida sanktsioonide komitee 12. septembri 2017 otsus eemaldada kõnealune isik sanktsioneeritute loetelust.
 
Rakendusmäärus jõustus 17.09.2017.

 
Tagasi