Ukraina territoriaalse terviklikkuse rikkumisega seotud sanktsioonide muudatused
20.09.2017
15. septembril avaldati EL Teatajas õigusaktid, mis puudutavad Ukraina territoriaalse terviklikkuse rikkumisega seotud sanktsioone.

14. septembril 2017 võttis EL Nõukogu vastu otsuse (ÜVJP)2017/1561, millega muudetakse otsust 2014/145/ÜVJP, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega, ja määruse (EL)2017/1547, millega muudetakse määrust (EL) nr 269/2014, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega.

Muudatustega:

  • Pikendati piiravaid meetmeid 15. märtsini 2018;
  • Otsustati läbivaatuse alusel otsuse 2014/145/ÜVJP lisas esitatud isikute ja üksuste loetelust välja jätta 4 surnud isikut käsitlevad kanded;
  • Otsustati isikute ja üksuste loetelust eemaldada 3 laeva käsitlevad kanded;
  • Lisati isikute ja üksuste loetellu riigiettevõte „Krimmi kaubasadamad“;
  • Tehti erand selliste maksete jaoks, mida tehakse riigiettevõttele Krimmi kaubasadamad Kertši kalasadamas, Jalta kaubasadamas ja Jevpatorija kaubasadamas osutatud teenuste eest ning Gosgidrografija poolt ja riigiettevõtte Krimmi kaubasadamad sadamaterminali filiaalide poolt osutatud teenuste ees.


Loetellu kantud isikute ja üksuste suhtes tuleb rakendada rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustust ja kättesaadavaks tegemise keeldu. Isikute suhtes tuleb rakendada ka reisipiirangut.

Muudatused jõustusid 16.09.2017.

 
Tagasi