Uued Põhja-Korea sanktsioonid
22.09.2017
ÜRO Julgeolekunõukogu võttis 5. augustil 2017 vastu Põhja-Koread käsitleva resolutsiooni 2371(2017), millega kehtestatakse KRDV vastu uued piiravad meetmed. ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonis sätestatud meetmed viidi EL õigusesse 14. septembri EL Nõukogu otsusega (ÜVJP) 2017/1562, millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2016/849, mis käsitleb Korea Rahvademokraatliku Vabariigi vastu suunatud piiravaid meetmeid, ja EL Nõukogu määrusega (EL) 2017/1548, millega muudetakse määrust (EL) 2017/1509, mis käsitleb Korea Rahvademokraatliku Vabariigi vastu suunatud piiravaid meetmeid.

Uued piiravad meetmed on järgmised:

  • Keeld hankida pliid ja pliimaaki KRDVst (otsuse artikkel 7);
  • Keeld importida mereande KRDVst (otsuse artikkel 9a);
  • Keeld luua ühistulisi üksuseid KRDV isikute või üksustega ja keeld laiendada ühisettevõtteid (otsuse artikkel 11 lõige 2 punkt c);
  • Keeld teha rahaliste vahendite ülekannet või kliiringut KRDVsse või KRDVst (otsuse artikkel 13 punkt 1);
  • Keeld siseneda liikmesriikide sadamatesse, kui sanktsioonide komitee on loetellu kandmisel nii ette näinud, välja arvatud juhul, kui tegemist on hädaolukorraga või kui naastakse laeva lähtesadamasse, või kui on eelnevalt kindlaks tehtud, et selline sisenemine on vajalik humanitaareesmärkidel (otsuse artikkel 18a lõige 6);
  • Keeld prahtida KRDV lipu all sõitvaid laevu (artikkel 11 lõige 1);
  • Keeld ületada pärast 5. augustit 2017 liikmesriikide jurisdiktsioonis KRDV kodanikele välja antud töölubade koguarvu (artikkel 26a lõige 1)


Õigusaktid avaldati EL Teatajas 15.09.2017 ja jõustusid 16.09.2017.

 
Tagasi