ISIL (Daesh) ja Al-Qaida sanktsioonide pikendamine
22.09.2017
14. septembril 2017 kehtestatud ja 15. septembril 2017 EL Teatajas avaldatud EL Nõukogu otsusega pikendati 31. oktoobrini 2018 ISILi (Daesh) ja Al-Qaida ning nendega seotud isikute, rühmituste, ettevõtjate ja üksuste vastu suunatud piiravaid meetmeid.
Sanktsioonide pikendamine otsustati EL Nõukogu 14. septembri 2017 otsusega (ÜVJP) 2017/1560, millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2016/1693, mis käsitleb ISILi (Daesh) ja Al-Qaida ning nendega seotud isikute, rühmituste, ettevõtjate ja üksuste vastu suunatud piiravaid meetmeid. Otsus jõustub homme.

ISIL (Daesh) ja Al-Qaida nimekirjas olevate isikute ja üksuste suhtes tuleb rakendada relvaveo- ja seotud teenuste osutamise keeldu ning rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise ja mitte kättesaadavaks tegemise kohustust. Isikute suhtes tuleb rakendada ka reisipiirangut.

 
Tagasi