Süüria sanktsioonide muudatus
27.09.2017
26. septembril 2017 avaldati Euroopa Liidu Teatajas Süüria vastu suunatud piiravate meetmete muudatused. 25. septembril 2017 otsustas EL Nõukogu ajakohastada nelja isiku ja ühe üksuse tuvastamisandmeid. Selleks võttis nõukogu vastu rakendusmääruse (EL) 2017/1751, millega rakendatakse määrust (EL) nr 36/2012, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses olukorraga Süürias.

Süüria sanktsioonirežiimis sisalduvad reisipiirang ja rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustus ja kättesaadavaks tegemise keeld.

Õigusaktid jõustusid 27. septembril.

 
Tagasi