Liibüa sanktsioonide muudatused
02.11.2017
31. oktoobril 2017 avaldati EL Teatajas teave sanktsioonimuudatuse kohta, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses olukorraga Liibüas.
 
20. oktoobril 2017 otsustas ÜRO Julgeolekunõukogu Liibüa sanktsioonide komitee muuta laeva CAPRICORN kannet selliste laeva loetelus, mille suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid. Laevadel on keelatud laadida, transportida või lossida Liibüast pärit toornaftat ja siseneda liidu territooriumil asuvatesse sadamatesse.
 
Selleks, et viia muudatused sisse Euroopa Liidu õigusesse, võeti 30. oktoobril 2017 vastu nõukogu rakendusotsus (ÜVJP) 2017/1976, millega rakendatakse otsust (ÜVJP) 2015/1333 piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Liibüas, ning komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/1974, millega muudetakse nõukogu määrust (EL) 2016/44 piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Liibüas. Õigusaktid jõustusid täna.

 
Tagasi