Põhja-Korea sanktsioonide nimekirja täiendus
02.11.2017
Euroopa Liidu Teatajas avaldati õigusaktid, mis puudutavad Põhja-Korea sanktsioonide režiimi muudatusi.
 
18. oktoobril võttis EL nõukogu vastu rakendusotsuse (ÜVJP) 2017/1909, millega rakendatakse otsust (ÜVJP) 2016/849, mis käsitleb Korea Rahvademokraatliku Vabariigi vastu suunatud piiravaid meetmeid, ja rakendusmääruse (EL) 2017/1897, millega rakendatakse määrust (EL) 2017/1509, mis käsitleb Korea Rahvademokraatliku Vabariigi vastu suunatud piiravaid meetmeid.
 
Muudatustega lisatakse 4 laeva loetellu, mille suhtes kohaldatakse arestimise kohustust ja keeldu võimaldada juurdepääsu liidu territooriumil asuvatele sadamatele:

  1. PETREL 8 (IMO: 9562233. MMSI: 620233000)
  2. HAO FAN 6 (IMO: 8628597. MMSI: 341985000)
  3. TONG SAN 2 (IMO: 8937675. MMSI: 445539000)
  4. JIE SHUN (IMO: 8518780. MMSI: 514569000)

 
Muudatused tehti tulenevalt ÜRO Julgeolekunõukogu Põhja-Korea komitee 3. oktoobri otsusest kanda nimetatud neli laeva loetellu, mille suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid.
 
Põhja-Korea vastu suunatud piiravate meetmete ja õigusaktidega saab tutvuda ka EL sanktsiooniveebis.

 
Tagasi