Politseis registreeritud sündmused
01.11.2017


Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 65 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas 29 varavastast kuritegu, sealhulgas 20 vargust. Tabati kolm alkoholijoobes sõidukijuhti. Väärtegusid registreeriti 184. Piiril väljastati seitse sisenemiskeeldu, riigist saadeti välja kaks isikut ning registreeriti üks salakaubajuhtum.

PÕHJA PREFEKTUUR

Harjumaa

Kehaline väärkohtlemine
31. oktoobril teatati, et Keila linnas Pae tänaval asuvas korteris lõi 22-aastane mees 23-aastast naist ning tekitas temale kergemaid vigastusi. Politseinikud pidasid mehe kinni.

Juhtumid piiril
31. oktoobril saabus Moskvast Tallinna Lennujaama Moldova Vabariigi kodanik, kellel puudusid reisi eesmärki ja tingimusi õigustavad dokumendid. Mehele koostati sisenemiskeeld ning ta lahkus tagasi Moskvasse.

31. oktoobril saabus Moskvast Tallinna Lennujaama Jaapani kodanik, kellel puudusid reisi eesmärki ja tingimusi õigustavad dokumendid. Naisele koostati sisenemiskeeld ning ta lahkus tagasi Moskvasse.

31. oktoobril saabus Istanbulist Tallinna Lennujaama Türgi Vabariigi kodanik, kellel puudusid reisi eesmärki ja tingimusi õigustavad dokumendid. Mehele koostati sisenemiskeeld ning ta lahkus tagasi Moskvasse.

LÕUNA PREFEKTUUR

Tartumaa

Kehaline väärkohtlemine
31. oktoobri õhtul lõi 25-aastane mees Tartus Riia tänaval tüli käigus alkoholi tarvitanud 48-aastast meest. Meedikud viisid kannatanu tervisekontrolliks traumapunkti. Politsei pidas lööja kuriteos kahtlustatavana kinni.

Vargus
31. oktoobri hommikul avastati, et Tartus Kivi tänava remonditavast hoonest on varastatud elektrilisi tööriistu. Esialgne kahju on 200 eurot.

Juhtum piiril
31. oktoobril kontrollisid Lõuna prefektuuri piiri- ja  migratsioonijärelevalve talituse töötajad koostöös tolliametnikega Võrumaa erinevaid ettevõtteid selgitamaks, kas seal töötavatel välismaalastel on seaduslik alus riigis viibimiseks ja töötamiseks. Kokku kontrolliti 57 isikut. Kontrolli käigus Eestis seadusliku aluseta viibivaid ja töötavaid ega ka tagaotsitavaid isikuid ei tuvastatud.

IDA PREFEKTUUR

Lääne-Virumaal möödunud ööpäeva jooksul teateid olulistest kuritegudest ei registreeritud.

Ida-Virumaa

Vargused
Politseile laekus teade, et oktoobri viimastel päevadel varastati Narvas Laastu tänava majast tööriistu. Kahju on 790 eurot.

30. oktoobril teatati politseile, et Narvas A-A. Tiimanni tänava korterist varastati vaba juurdepääsu teel sularaha kokku 1168 euro väärtuses.

Juhtum piiril
31.oktoobril kontrollisid piirivalvurid Narva-1 piiripunktis riiki sisenemisel 33-aastast Moldova Vabariigi kodanikku. Kuna mehe ütlused reisi eesmärgi kohta ei olnud usaldusväärsed ning tal puudusid asjakohased dokumendid, mis õigustaksid reisi eesmärki ja tingimusi, siis mehe riiki sisenemine tõkestati ja ta saadeti tagasi Venemaa Föderatsiooni.

LÄÄNE PREFEKTUUR

Järvamaa

Ähvardamine
31. oktoobril ähvardas Türi-Alliku külas Alliku teel 29-aastane mees 19-aastast naist. Politsei pidas mehe kinni.

Läänemaa

Kehaline väärkohtlemine
31. oktoobril lõi Taebla alevikus Nurme põik tänaval ühise alkoholi tarvitamise käigus tekkinud konflikti tagajärjel 41-aastane mees 57-aastast meest, kes sai viga.

Saaremaa

Vargus
27. oktoobril teatati, et Liiva külas varastati lukustamata kuurist kolmekäiguline jalgratas Minerva Sophy koos pakikäruga. Vargusega tekitatud esialgne varaline kahju on 429 eurot.

 
Tagasi