Liibüa sanktsioonide muudatused
15.11.2017
9. novembril 2017 avaldati EL Teatajas sanktsioonide muudatused, mis käsitlevad piiravaid meetmeid seoses olukorraga Liibüas.

31. oktoobril 2017 otsustas ÜRO Julgeolekunõukogu Liibüa sanktsioonide komitee muuta laeva Lynn S kannet selliste laeva loetelus, mille suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid. Laevadel on keelatud laadida, transportida või lossida Liibüast pärit toornaftat ja siseneda liidu territooriumil asuvatesse sadamatesse.

Selleks, et viia muudatused sisse Euroopa Liidu õigusesse, võeti 8. novembril 2017 vastu nõukogu rakendusotsus (ÜVJP) 2017/2008, millega rakendatakse otsust (ÜVJP) 2015/1333 piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Liibüas, ning komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/2006, millega muudetakse nõukogu määrust (EL) 2016/44 piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Liibüas. Õigusaktid jõustusid 9. novembril 2017.

 
Tagasi