Politseis registreeritud sündmused
20.11.2017


Möödunud nädalavahetusel registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 122 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas neli avaliku korra rasket rikkumist, 43 varavastast kuritegu, sealhulgas 38 vargust (viis eluruumidest ja üks sõidukist) ja üks sõidukivargus ja omavoliline kasutamine. Kuues liiklusõnnetuses sai vigastada kümme inimest. Tabati 38 alkoholi- ja üks narkojoobes sõidukijuht. Registreeriti 350 väärtegu. Piirilt väljastati 15 sisenemiskeeldu, Eestist saadeti välja viis isikut. Registreeriti kolm salakaubavedamise juhtumit.

PÕHJA PREFEKTUUR

Tallinn
 
Kehalised väärkohtlemised
17. novembril teatati, et Lasnamäel Pae tänaval lõi tundmatu mees 18- ja 21-aastast meest.

17. novembril teatati, et Haaberstis Õismäe teel asuvas korteris kasutas alkoholijoobes 42-aastane mees füüsilist vägivalda pereliikmete suhtes. Kannatanud ei vajanud arstiabi. Politseinikud pidasid mehe kinni.

18. novembril teatati, et Kesklinnas Vana-Posti tänaval lõi 20-aastane mees 24-aastast meest. Politseinikud pidasid 20-aastase mehe kinni.

18. novembri, teatati, et Lasnamäel Pae tänaval asuvas korteris lõi joobes 44-aastane mees 39-aastast naist ning tekitas temale kergemaid vigastusi. Politseinikud pidasid mehe kinni.

18. novembril teatati, et Kesklinnas Vana-Posti tänaval asuvas meelelahutusasutuses toimus konflikt 19- ja 25-aastase mehe vahel.

18. novembril teatati, et Kesklinnas Laial tänaval lõi tundmatu mees 27-aastast meest.

18. novembril teatati, et Lasnamäel Kalevipoja tänaval asuvas korteris lõi 24-aastane naine 23-aastast meest. Politseinikud pidasid naise kinni.

Avaliku korra rasked rikkumised
17. novembril teatati, et Kesklinnas Lastekodu tänaval lõi 24-aastane naine 52-aastast naist. Politseinikud pidasid 24-aastase naise kinni.

18. novembril teatati, et Haaberstis Astangu tänaval lõi tundmatu mees 46-aastast meest.

18. novembril teatati, et Mustamäel Akadeemia teel lõi tundmatu mees 29-aastast meest.

Vargus
19. novembril teatati, et Kesklinnas Estonia puiesteel asuvast kaubanduskeskusest varastati ehteid. Kahju on väljaselgitamisel.

Harjumaa

Kehalised väärkohtlemised
17. novembril teatati, et Rae vallas Jüri alevikus Tiigi tänaval asuvas korteris tekitas 43-aastane mees valu 38-aastasele naisele.

18. novembril teatati, et Paldiski linnas Rae tänava kohvikus lõi 38-aastane mees esemega endist elukaaslast, 38-aastast naist.

18. novembril teatati, et Maardus Karjääri tänaval asuvas korteris toimus konflikt alkoholijoobes elukaaslaste vahel ning 43-aastane mees lõi 39-aastast naist.

LÕUNA PREFEKTUUR

Tartumaa

Avaliku korra raske rikkumine
19. novembri õhtupoolikul pidasid kaubanduskeskuse külastajad Tartus Kalda tee kaupluses kinni agressiivse mehe, kes keskuses laamendas ja sealseid kliente tülitas. Politsei viis purjus mehe esmalt arestikambrisse kainenema.

Kehalised väärkohtlemised
18. novembril löödi Tartus Jaama tänaval alkoholi tarvitanud 32-aastast meest. Meedikud viisid mehe tervisekontrolliks traumapunkti.

18. novembril ründas joobes 61-aastane mees Tartus Anne tänava korteris terava esemega tuttavat alkoholi tarvitanud 58-aastast naist. Meedikud viisid naise tervisekontrolliks traumapunkti ja lubasid ta peale esmaabi koju. Politsei pidas naist rünnanud mehe kinni ning viis ta kainenema.

Vargused
18. novembril teatati, et Kandikülas Kase-Juhani teel on sisse murtud remonditavasse eramusse, kust varastati kaks külmikut, autoveljed, tööriistu ning kõlarid. Kahju on selgitamisel.

18. novembril avastati, et Kambja vallas Kodijärve külas on sisse murtud ehitusjärgus majja, kust varastati elektrilisi tööriistu. Kahju on umbes 2000 eurot.

Võrumaa

Kehaline väärkohtlemine
17. novembri õhtul puhkes Antslas Pärna tänava korteris tüli endiste elukaaslaste vahel. Rüseluse tagajärjel sai viga 26-aastane mees, kes tervisekontrolliks haiglasse pöördus.

Juhtumid piiril
17. novembril kella 18.30 ajal kontrolliti Luhamaa piiripunktis Eesti registreerimismärgiga sõiduautot Mercedes-Benz, mida juhtis Eestis elav 33-aastane Venemaa Föderatsiooni kodanik. Tolliametnikud leidsid röntgenkontrolli käigus sõiduki kerekonstruktsioonidesse peidetuna 28 120 Kõrgõzstani Vabariigi maksumärkidega sigaretti. Toll alustas masina roolis olnud mehe suhtes menetlust. Omavoliliselt ümberehitatud sõiduki suunasid piirivalvurid erakorralisele ülevaatusele.

18. novembri hommikul tõkestati Luhamaa piiripunktis riiki sisenemine 46- ja 50-aastasel Venemaa Föderatsiooni kodanikul, kes ei kasutanud talle väljastatud viisat eesmärgipäraselt, samuti puudusid isikul asjakohased dokumendid, mis õigustaksid reisi eesmärki ja tingimusi. Isik saadeti tagasi Venemaa Föderatsiooni.

18. novembri pealelõunal tõkestati Luhamaa piiripunktis Eestisse sisenemine 30- ja 31-aastasel Venemaa Föderatsiooni kodanikul, kelle põhjendused reisi eesmärgi ja Eestis viibimise kohta ei olnud usaldusväärsed. Isik saadeti tagasi Venemaa Föderatsiooni.

18. novembri hommikul saabus Luhamaa piiripunkti Läti numbrimärgiga sõiduauto Mercedes-Benz, mida juhtis 40-aastane mees. Piirvalvurid leidsid kontrolli käigus sõiduautost teleskoopnuia, mis on relvaseadusest tulenevalt tsiviilkäibes keelatud. Keelatud ese võeti mehelt ära, talle koostati väärteoprotokoll ning peale menetlustoiminguid lahkus mees Venemaa Föderatsiooni.

18. novembril kontrollisid Lõuna prefektuuri piiri- ja  migratsioonijärelevalve talituse töötajad Jõgevamaa erinevaid ettevõtteid selgitamaks, kas seal töötavatel isikutel on seaduslik alus riigis viibimiseks ja töötamiseks. Kokku kontrolliti 50 isikut. Kontrolli käigus Eestis seadusliku aluseta viibivaid ega tagaotsitavaid isikuid ei tuvastatud. Küll aga avastati ühelt ehitusobjektilt Ukraina kodanik, kel puudus seaduslik alus Eestis töötamiseks ning kelle suhtes alustati seetõttu menetlust.

19. novembri keskpäeval tõkestati Koidula piiripunktis Eestisse sisenemine kahel Venemaa Föderatsiooni kodanikul, kelle põhjendused reisi eesmärgi ja Eestis viibimise kohta ei olnud usaldusväärsed, samuti puudusid isikutel asjakohased dokumendid, mis õigustaksid reisi eesmärki ja tingimusi. Isikud saadeti tagasi Venemaa Föderatsiooni

IDA PREFEKTUUR

Ida-Virumaa

Kehalised väärkohtlemised
17. novembril teatati, et Kohtla-Järvel Endla tänaval asuva maja juures puhkenud konflikti käigus tekitati 46-aastasele mehele lõikehaav. Kiirabi osutas mehele esmaabi ning ta lubati koju.

17. novembril teatati, et Kohtla-Järvel Puru teel asuva korterelamu trepikojas lõi 25-aastast meest 46-aastane mees.

18. novembril teatati, et Narvas Kreenholmi tänaval asuvas korteris lõi 36-aastast naist tema endine elukaaslane. Kiirabi osutas naisele esmaabi. Politsei pidas kahtlustatavana kinni 37-aastase mehe.

19. novembril teatati, et Püssi linnas Metsa tänaval asuvas korteris ründas 35-aastast naist tema 35-aastane alkoholijoobes elukaaslane.

19. novembril teatati, et Toila vallas Valaste külas tungiti kallale 45-aastasele mehele.

19. novembril teatati, et Narvas Rakvere tänaval asuvas korteris tõukas 20-aastast naist tema 31-aastane elukaaslane. Naine kukkus ja sai viga.

Vargus
18. novembril teatati, et Narvas aiandusühistus Gloobus asuvast garaažiboksist varastati autoaku ja muid esemeid. Kahju on 300 eurot.

Juhtumid piiril
17. novembril saabus Narva-1 piiripunkti riiki sisenevale suunale 1968. aastal sündinud Moldova Vabariigi kodanik, kes andis ebaselgeid ütlusi oma reisi eesmärkide kohta. Isikul puudusid asjakohased dokumendid ja piisavad rahalised vahendid riiki sisenemiseks. Piiril väljastati sisenemiskeeld ja isik suunati tagasi Vene Föderatsiooni.

18. novembril saabus Narva-1 piiripunkti riiki sisenevale suunale 1975. aastal sündinud Vene Föderatsiooni kodanik, kes juhtis Vene Föderatsiooni registreerimismärgiga sõiduautot Toyota. Isik esitas kontrolliks võltsimistunnustega Vene Föderatsiooni liikluskindlustuspoliisi.

18. novembril saabus Narva-1 piiripunkti riiki sisenevale suunale 1985. aastal sündinud Vene Föderatsiooni kodanik, kellel puudus kehtiv viisa riiki sisenemiseks. Piiril väljastati sisenemiskeeld ja isik saadeti tagasi Vene Föderatsiooni.

19. novembril saabusid Narva-1 piiripunkti riiki sisenevale suunale 1985. aastal ja 1974. aastal sündinud Vene Föderatsiooni kodanikud, kes andsid ebaselgeid ütlusi oma reisi eesmärkide kohta. Isikutel puudusid asjakohased dokumendid ja piisavad rahalised vahendid riiki sisenemiseks. Piiril väljastati sisenemiskeelud ja isikud suunati tagasi Vene Föderatsiooni.

LÄÄNE PREFEKTUUR

Järvamaa
 
Kelmus
9. novembril esitas Paides Pikal tänaval asuvas kaupluses seni tuvastamata naine kassapidajale võltsitud kiirloteriipileti, mille alusel omandas õiguse piletil näidatud võidusummale. Talle maksti välja 100 eurot.
 
Pärnumaa
 
Kehaline väärkohtlemine
8. novembril lõi Vändra vallas Massu külas asuvas tööstuses 63-aastane naine 41-aastast naist, kes sai viga.

Vargused
17. novembril teatati politseile, et Pärnus Papli tänaval lõhuti sõiduauto pagasiruumi lukk. Sõidukist varastati erinevaid esemeid, mille väärtus on kokku 1500 eurot.
 
19. novembril teatati politseile, et Häädemeeste vallas Lepakülas asuvasse ehitusjärgsesse majja on ukse lõhkumise teel sisse tungitud. Sealt varastati kompressor Einhell, niiduk-trimmer Partner, akutrell Hitache ja muid tööriistu. Vargusega tekitatud kahju on ligikaudu 650 eurot.
 
Raplamaa
 
Ähvardamine
17. novembril saatis 18-aastane mees Messengeri gruppi tapmisähvarduse sisuga kirja.

Kehaline väärkohtlemine
19. novembril lõi Rapla vallas Purku külas asuvas korteris 44-aastane mees 21-aastast meest, kes sai viga.
 
Vargus
17. novembril teatati politseile, et Vigala vallas Jädivere külas asuvast bensiinijaamast on seal parkinud sõiduki kütusepaagist varastatud 500 liitrit diiselkütust. Vargusega tekitati varalist kahju 600 eurot.
 
Asja omavoliline kasutamine
18. novembril varastati Kohila vallas Aespa alevikus eramaja hoovist rohelist värvi Volkswagen Sharan. Autol olid aknad lahti ning võtmed ees. Vargusega tekitati varalist kahju ligikaudu 500 eurot.
 
Saaremaa
 
Kehalised väärkohtlemised
11. novembril lõi Kuressaares asuvas korteris 23-aastane mees enda 27-aastast elukaaslast, kes sai viga.
 
16. novembril lõi Kudjape alevikus 70-aastane mees enda 35-aastast naabrit, kes sai viga.

 
Tagasi