Muudatus Al-Qaida, ISILi (Daeshi) ÜRO sanktsioonides - Lashkar I Jhangvi
29.11.2017
ÜRO Julgeolekunõukogu ISIL (Daesh) ja Al-Qaida sanktsioonide komitee otsustas 20. novembril 2017 ajakohastada teavet isiku LASHKAR I JHANGVI kohta. Muudatuste kohta on täpsem teave siin.
ISILi (Daesh) ja Al-Qaidaga seotud teatud isikute suhtes tuleb rakendada rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustust ning kättesaadavaks tegemise keeldu, reisipiirangut ja neile relvade vedamise ja seotud teenuste osutamise keeldu.
Eestis rakendatakse nimetatud piiranguid riigisisese õiguse (reisipiirang ja relvaembargo) ja EL Nõukogu määruse (EÜ) nr 881/2002 alusel (finantssanktsioon).

 
Tagasi