Politseis registreeritud sündmused
22.11.2017


Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 81 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli üks avaliku korra raske rikkumine, 30 varavastast kuritegu, sealhulgas 21 vargust (eluruumidest 2). Kahes liiklusõnnetuses hukkus 1 ja sai vigastada 1 inimene. Tabati 7 alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 223 väärtegu. Piirilt väljastati 4 sisenemiskeeldu.

PÕHJA PREFEKTUUR

Tallinn

Kehalised väärkohtlemised
21. novembril teatati, et Lasnamäel Pae tänaval asuvas korteris toimus endiste abikaasade vahel konflikt ning 32-aastane mees lõi 29-aastast naist.

21. novembril teatati, et Põhja-Tallinnas Valgevase tänaval asuvas korteris lõi 24-aastane mees elukaaslast, 19-aastast naist. Politseinikud pidasid mehe kinni.

Harjumaa

Kehaline väärkohtlemine
21. novembril teatati, et Rae vallas Peetri alevikus toimus konflikt joobes elukaaslaste vahel, kus 38-aastane mees lõi 25-aastast naist. Politseinikud pidasid mehe kinni.

Juhtumid piiril
21. novembril saabus Moskvast Tallinna Lennujaama Nepali Demokraatliku Vabariigi kodanik, kellel puudusid reisi eesmärki ja tingimusi õigustavad dokumendid. Mehele koostati sisenemiskeeld ning ta lahkus tagasi Moskvasse.

21. novembril saabus Peterburist Tallinna Lennujaama Venemaa Föderatsiooni kodanik, kellel puudusid reisi eesmärki ja tingimusi õigustavad dokumendid. Naisele koostati sisenemiskeeld ning ta viibib Tallinna Lennujaama mitte-Schengeni alal kuni tagasilennuni.
      
LÕUNA PREFEKTUUR

Võrumaa

Vargus
21. novembril teatati, et Võru vallas Vastseliina alevikus Peetri tänaval on lõhutud noortekeskuse aken. Esialgsetel andmetel varastati hoonest kaks mängukonsooli koos pultidega. Kahju on 1000 eurot.

Juhtumid piiril
21.novembri ennelõunal kontrollisid Lõuna prefektuuri piiri- ja  migratsioonijärelevalve talituse töötajad koostöös maksu- ja tolliametnikega Põlvamaal erinevaid ehitusobjekte selgitamaks, kas seal töötavatel isikutel on seaduslik alus riigis viibimiseks ja töötamiseks. Kokku kontrolliti reidil nelja ehitusobjekti, 26 juriidilist isikut ja 67 füüsilist isikut. Kontrollkäigul rikkumisi ei avastatud.

21. novembri hommikul tõkestati Luhamaa piiripunktis Eestisse sisenemine 24-aastasel Venemaa Föderatsiooni kodanikul, kellel puudusid asjakohased dokumendid, mis õigustaksid reisi eesmärki ja tingimusi. Isik saadeti tagasi Venemaa Föderatsiooni.

IDA PREFEKTUUR

Ida-Virumaa

Tööõnnetus
Ööl vastu 22. novembrit leiti Balti elektrijaama tootmisterritooriumil põlevkivipunkrist 59-aastase mehe surnukeha. Juhtunu täpsemate asjaolude välja selgitamiseks kohta alustati kriminaalmenetlus Karistusseadustiku paragrahvi järgi, mis käsitleb töötervishoiu- ja tööohutusnõuete eiramist ettevaatamatusest, kui sellega on tekitatud inimesele raske tervisekahjustus või põhjustatud inimese surm (KarS § 198 lg 2).

Juhtum piiril
21. novembril kontrolliti Narva raudteepiiripunktis riiki siseneval suunal 1998. aastal sündinud Moldova Vabariigi kodanikku, kelle ütlused reisi eesmärgi kohta olid ebaselged ja niisamuti puudusid tal asjakohased dokumendid, mis õigustaksid reisi eesmärki ning tingimusi. Isikule väljastati sisenemiskeeld ning ta suunati tagasi Vene Föderatsiooni.

LÄÄNE PREFEKTUUR
 
Pärnumaa

Kehaline väärkohtlemine
21. novembril tungis 41-aastane mees Pärnus Lina tänava ehitusobjektil kallale 58-aastasele mehele.

Vargused
17. novembril varastati Pärnus Ristiku ja Mai tänava vahelisel teelõigul linnaliinibussis naisele kuuluvast seljakotist rahakott, milles oli sularaha 410 eurot ja isikutunnistus. Kokku tekitati varalist kahju 437 eurot.

21. novembril teatati politseile, et Tõstamaa alevikus asuvast talumajast on varastatud mobiiltelefon Sony Z3 Compact ja erinevaid mobiiltelefonide varuosasid. Esialgsetel andmetel tekitati varalist kahju 3909 eurot.

Raplamaa

Vargus
18. novembril on varastatud Kehtna vallas Kaerepere alevikus korterist 1750 eurot sularaha. Varguse toimepanija on kahtlustatavana kinnipeetud.
 
Saaremaa

Avaliku korra raske rikkumine
19. novembril lõi seni tuvastamata mees Kuressaares Tallinna tänaval asuva meelelahutusasutuse juures 23-aastast ja 24-aastast meest, kes said viga.

Alustatud kriminaalmenetluste kohta saab lisainfot vastava ringkonnaprokuratuuri pressiesindajalt.

 
Tagasi