Politseinikud tuvastasid Tallinna toitlustusasutustes autoriõiguse rikkumisi
04.12.2017


Novembri viimasel reedel kontrollisid Põhja prefektuuri Kesklinna jaoskonna politseinikud, kas Tallinna toitlustusasutustel on olemas muusika avalikuks esitamiseks kohustuslik litsentsileping. Korrakaitsjad käisid viies asutuses ning alustasid neli väärteomenetlust seoses autorõiguse rikkumisega.

Kesklinna jaoskonna piirkonnavanema Lea Bärensoni sõnul kontrolliti viit toitlustusasutust. „Kõikidel juhtudel esitati muusikat litsentsilepinguta. Litsentsilepingu nõue ei tulnud aga üllatusena. Sellest oldi teadlikud, sest Eesti Autorite Ühing oli asutustega korduvalt suhelnud ning infot sai ka ühistegevusele eelnenud teavituskampaaniast,” ütles Bärenson.

“Politseini jõudis info, et mitmes restoranis ja baaris mängitakse muusikat, mille esitamiseks aga vastav litsents puudub ehk tegu võib olla süüteoga. Seetõttu kontrollitigi viit Tallinna kesklinnas asuvat asutust, kus varasemalt oli teada, et lepingut polnud sõlmitud, kuid muusikat mängiti sellest hoolimata,“ lisas piirkonnavanem.

Kui rikkumine oli toitlustusasutuses tuvastatud, andis politsei korralduse muusika kinni panna kuni pole vastavat luba hangitud. Ühe toitlustuskoha omanik sõlmis kontrolli käigus EAÜ esindajaga lepingu, millega sai ta muusikateoste esitamise loa kõikides oma keti restoranides. Nelja toitlustusasutuse omaniku suhtes alustati väärteomenetlust seoses autorõiguse rikkumisega.


Taustinfo:
Autoriõiguse seadus nõuab, et muusikateoste avalikuks esitamiseks tuleb omada luba. Toitlustusasutused saavad vastava loa Eesti Autorite Ühingult (EAÜ), mis on loodud selleks, et vahendada muusikateoste kasutusõigusi. Kui EAÜ luba ehk litsentsilepingut ei ole, siis mängitakse muusikat ebaseaduslikult ja autoriõiguse seadust rikkudes.

Autoriõiguse seadus kehtib Eestis 1992. aastast. Teoste avaliku esitamise all mõeldakse seaduses seda, kui teoseid esitatakse üldsusele avatud kohas kas elavas esituses või tehniliste vahendite abil lihtsalt taustaks. Siia alla lähevad nii live-kontserdid kui ka helikandjatelt muusika mängimine, sh mõne raadiokanali või interneti (näiteks Spotify) vahendusel.

Kui toitlustuskoha omanik ei ole sõlminud litsentsilepingut muusikateoste avalikuks esitamiseks ja tekitatud kahju jääb alla 200 euro, siis on toime pandud väärtegu, mille karistus on füüsilisele isikule kuni 300 eurot ning juriidilisele isikule kuni 6400 eurot.


Kõike head

Seiko Kuik
pressiesindaja
Politsei- ja Piirivalveamet
5352 4070
612 3152
seiko.kuik@politsei.ee

 
Tagasi