Iraagi sanktsiooninimekirja muudatus - Iraq Re-Insurance Company eemaldati nimekirjast
06.12.2017
2. detsembril avaldati EL Teatajas Euroopa Komisjoni 1. detsembri rakendusmäärus (EL) 2017/2217, millega muudetakse EL Nõukogu määrust (EÜ) nr 1210/2003, mis käsitleb teatavaid spetsiifilisi piiranguid majandus- ja finantssuhetes Iraagiga.
 
Rakendusmäärusega kõrvaldatakse Iraq Re-insurance Company nende isikute ja üksuste loetelust, kus on loetletud Iraagi eelmise valitsuse avalik-õiguslikud asutused, ettevõtted, füüsilised ja juriidilised isikud, asutused ja üksused, kelle suhtes tuleb kohaldada rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamist.
 
Üksus eemaldati sanktsiooninimekirjast ÜRO Julgeolekunõukogu Iraagi sanktsioonide komitee 24. novembri 2017 otsusest tulenevalt.
 
Rakendusmäärus jõustus 4. detsembril 2017.

 
Tagasi