Venemaa sanktsioonide hüdrasiini erand
06.12.2017
EL Teatajas avaldati EL Nõukogu õigusaktid, mis käsitlevad piiravaid meetmeid seoses Venemaa tegevusega, mis destabiliseerib olukorda Ukrainas ja millega võimaldatakse teatavat tegevust, mis on seotud sõjaliste kaupade ühises EL nimekirjas oleva hüdrasiiniga:

Sõjaliste kaupade nimekirjas olevat hüdrasiini kasutatakse kosmosetööstuses ja see on vajalik missiooni ExoMars 2020 moodulite ExoMars Carrier Module ja ExoMars Descent Module jaoks. ExoMars 2020 eesmärgiks on maandada Marsi pinnal seadmeid ja otsida Marsilt bioloogilisi jälgi kunagisest ja praegusest elust Marsil. Missiooni viiakse läbi koostöös Vene kosmoseagentuuriga Roscosmos.

Nõukogu leiab, et kui hüdrasiini kontsentratsioon on 70 protsenti või rohkem, tuleks lubada hüdrasiini eksporti ja importi, et võimaldada mooduli Descent Module katsetamist ja lendu ning mooduli Carrier Module lendu. Pädeva asutuse luba hüdrasiini impordiks või ekspordiks antakse vaid juhul kui hüdrasiini kogus ei ületa seoses mooduliga Descent Module 5000 kg ja seoses mooduliga Carrier Module 300 kg. Ilma erandi tegemiseta avaldaksid sanktsioonid negatiivset mõju Euroopa kosmosetööstusele.

Muudatused jõustusid 2. detsembril.

 
Tagasi