Uuest aastast kaob võimalus arestimajades suitsetada
11.12.2017


1. jaanuarist 2018 ei ole võimalik PPA arestimajades enam suitsetada kuna neis puuduvad tubakaseaduse nõuetele vastavad suitsuruumid.

Tubakaseaduse kohaselt on riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuse ruumides lubatud suitsetada üksnes suitsuruumis (§ 30 lg 2 p 1). Suurim seadusest tulev nõue on suitsuruumide ventilatsioonisüsteemidele, mis peavad olema iseseisvad ja pidevad või ühendatud teiste pidevalt toimivate õhu väljatõmbe süsteemidega eraldi püstiku kaudu. Nõuetekohase ventilatsioonisüsteemita levib suits ka töötajate tööruumidesse, mis on tervistkahjustav.

Tubakaseaduse järgi otsustab ruumis või piiratud maa-alal suitsetamise lubamise vastavalt ruumi või piiratud maa-ala valdaja enda äranägemisel (§ 30 lg 1). Kehtiv arestimaja sisekorraeeskiri lubab arestimajas suitsetada üksnes selleks ettenähtud ja vastavalt märgistatud kohtades, nende olemasolu korral, ja ajal, millal kinnipeetul on õigus seal viibida (§ 28 lg 1).

 
Tagasi