Liibüa sanktsioonide muudatused
12.12.2017
8. detsembril 2017 avaldati EL Teatajas sanktsioonimuudatused, mis käsitlevad piiravaid meetmeid seoses olukorraga Liibüas.
 
27. novembril 2017 otsustas ÜRO Julgeolekunõukogu Liibüa sanktsioonide komitee muuta laeva CAPRICORN kannet selliste laevade loetelus, mille suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid. Laevadel on keelatud laadida, transportida või lossida Liibüast pärit toornaftat ja siseneda liidu territooriumil asuvatesse sadamatesse.
 
Selleks, et viia muudatused sisse Euroopa Liidu õigusesse, võeti 5. novembril 2017 vastu nõukogu rakendusotsus (ÜVJP) 2017/2265, millega rakendatakse otsust (ÜVJP) 2015/1333 piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Liibüas, ning komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/2260, millega muudetakse nõukogu määrust (EL) 2016/44 piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Liibüas. Õigusaktid jõustusid täna ja muudatused on kajastatud EL sanktsiooniveebis.

 
Tagasi