Kongo Demokraatliku Vabariigi vastu suunatud piiravate meetmete pikendamine
15.12.2017
12. detsembril 2017 võttis EL Nõukogu vastu otsuse (ÜVJP) 2017/2282, millega muudetakse otsust 2010/788/ÜVJP, mis käsitleb Kongo Demokraatliku Vabariigi vastu suunatud piiravaid meetmeid. Otsusega pikendatakse piiravaid meetmeid 12. detsembrini 2018. Piiravad meetmed hõlmavad reisipiirangut ja rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustust ja kättesaadavaks tegemise keeldu.
 
Õigusaktid jõustusid 13. detsembril.

 
Tagasi