Politseis registreeritud sündmused
22.12.2017


Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 60 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 23 varavastast kuritegu, sealhulgas 14 vargust ja üks sõidukivargus ja omavoliline kasutamine. Registreeriti viis inimvigastustega liiklusõnnetust, milles hukkus üks ja sai vigastada neli inimest. Tabati üks narkojoobes ja viis alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 170 väärtegu. Möödunud nädalal registreeriti 19 euro võltsimisega seotud kuritegu. Piirilt väljastati kaks sisenemiskeeldu ja registreeriti üks Schengeni viisaeeskirja rikkumine ning üks salakauba juhtum.

PÕHJA PREFEKTUUR

Tallinn

Kehalised väärkohtlemised
21. detsembril teatati, et Põhja-Tallinnas Sitsi tänaval asuvas korteris toimus konflikt. Esialgsetel andmetel tarvitasid elukaaslased, 31-aastane mees ja 25-aastane naine alkoholi, mille käigus tekkis nende vahel tüli, mis päädis kaklusega.

21. detsembril teatati, et Kristiines Tondi tänaval tõukas tundmatu mees 47-aastast naist. Kannatanu ei vajanud arstiabi.

LÕUNA PREFEKTUUR

Tartumaa

Vargus
22. detsembril teatati, et Tartus Vilja tänaval on sisse murtud korterisse, kust varastati sularaha ja tehnikat. Kahju on 1000 eurot.

21. detsembri varahommikul murti sisse Tartus Paju tänava kohvikusse, kust varastati kassas olnud vahetusraha. Kahju on 210 eurot.

Ähvardamine
21. detsembri õhtul ähvardas joobes 64-aastane mees Tartus Anne tänava korteris oma elukaaslast vägivallaga. Politsei pidas mehe kuriteos kahtlustatavana kinni. Naine vahejuhtumis viga ei saanud ning ta toodi asjaolude selgitamiseks jaoskonda.

Juhtumid piiril
21. detsembri ennelõunal kontrollisid Lõuna prefektuuri piiri- ja  migratsioonijärelevalve talituse töötajad Tartu linna erinevaid ettevõtteid selgitamaks, kas seal töötavatel isikutel on seaduslik alus riigis viibimiseks ja töötamiseks. Kokku kontrolliti kuut ehitusobjekti, 30 juriidilist isikut ja 71 füüsilist isikut. Kontrollkäigul avastati ühelt ehitusobjektilt kaks välismaalast, kelle lühiajaline töötamine ei olnud Politsei- ja Piirivalveametis registreeritud. Nende suhtes alustas politsei väärteomenetluse ning neile määrati Eestis töötamise tingimuste rikkumise eest rahatrahv. Muid rikkumisi ühisreidil ei avastatud.

Sama päeva õhtul viisid Lõuna prefektuuri piiri- ja migratsioonijärelevalve talituse töötajad koostöös tolliametnikega Põlva- ja Võrumaal Eesti - Vene ajutise kontrolljoone läheduses läbi kontrollreidi avastamaks ning tõkestamaks ajutise kontrolljoone ebaseadusliku ületuse teel salasigarettide ja alkoholi toimetamist riiki. Samuti teostati reidi ajal kontrolli dokumendi kaasas kandmise kohustuse täitmise, võltsitud dokumentide ja teisele isikule kuuluvate dokumentide kasutamise üle ning teostati liiklusjärelvalvet, et tuvastada alkoholijoobes juhte, tagada liiklusohutust ja avalikku korda. Kokku kontrolliti 161 sõidukit ja 208 isikut. Kontrolli käigus avastati üks kehtiva liikluskindlustuseta teel liikunud ning üks tehnoülevaatuseta masin.

IDA PREFEKTUUR

Ida-Virumaa

Kehaline väärkohtlemine
21. detsembril teatati, et Narvas Tallinna maanteel asuvas korteris ründasid 23-aastast meest talle tuttavad 21-aastane naine ja 26-aastane mees. Politsei pidas 26-aastase mehe kahtlustatavana kinni.

Juhtum piiril
21. detsembril saabus Narva-1 piiripunkti riigist väljuvale suunale 1985. aastal sündinud Tadžikistani Vabariigi kodanik, kelle dokumentide kontrollimisel selgus, et isik viibis Schengeni territooriumil seadusliku aluseta 766 päeva, neist kaks päeva Eestis. Isikule määrati rahatrahv ja väljastati sissesõidukeeld. Isik lahkus Vene Föderatsiooni.

LÄÄNE PREFEKTUUR

Järvamaa

Vargus
17.detsembril varastati Türil Tallinna tänaval asuvast kauplusest erinevate firmade raseerijaid ja raseerimisterasid. Kaubad pandi müügisaalis riiete alla ja endaga kaasas olevatesse kottidesse. Kolm seni tuvastamata meest jätsid kaupade eest tasumata. Kahju on ligikaudu 700 eurot.

 
Tagasi