Kohus mõistis 32-aastase mehe kiirmenetluses süüdi strateegilise kauba ebaseadusliku veo katses
28.12.2017


Novembri lõpus pidas politsei Pärnumaal kinni mehe, kes üritas tema kasutuses olnud sõiduauto kütusepaaki peidetuna toimetada Eestist välja 15 püstoli Glock padrunisalve koos vastavate relvaraamidega.

Hollandi ja venemaa kodakondsusega 32-aastase mehe pidas politsei kinni Pärnumaal Halingas.
Politseipatrull tegi Põhja- Pärnumaal tavapärast järelevalvet, kui nägid Pärnu-Jaagupis asuva tankla territooriumil haljasalal parkivat sõidukit. Politseinikud ajasid valesti pargitud auto esiistmel maganud juhi üles ning tegid talle valesti parkimise eest suulise märkuse, kontrollisid dokumente ning esitasid mõned kontrollküsimused.

Mees andis põiklevaid ning ebausaldusväärseid vastuseid, mistõttu otsustasid politseinikud ta koos oma sõidukiga viia täiendavaks kontrolliks Pärnu politseijaoskonda. Jaoskonnas sõiduautot põhjalikumalt läbi vaadates leidsid politseinikud esmalt auto salongist väikese koguse narkootilist ainet, mis oli peidetud auto juhiistme ees olevasse panipaika, põrandakatte alla.

Peale narkootikumide leidmist viitas mehe kehakeel ja verbaalne väljendusviis endiselt sellele, et ta võib veel midagi sõidukis varjata. Auto läbivaatust jätkanud politseinikud avastasidki sõiduki kütusepaagist 15 padrunisalve ja püstoli Glock raami, mida mees püüdis ebaseaduslikult riigist välja toimetada.

„Antud juhtumi puhul on oluline märkida sellega tegelenud politseiametnike tähelepanuvõimet ning oskust rakendada enda tööalaseid kogemusi kontrollitava isiku käitumise adekvaatses hindamisel. Kokkuvõttes just seeläbi sai võimalikuks raske üldohtliku kuriteo tõkestamine, millise tegelik toime panemise koht võis olla kavandatud mõnda Eestile lähemasse või kaugemasse riiki“ sõnas Pärnu politseijaoskanna ennetuse- ja menetlustalituse juht Üllar Kütt.

„Tegu on julgeolekuvastase kuriteoga, ja tõendid näitavad, et see oli pikalt ette plaanitud,“ ütles Lääne ringkonnaprokuratuuri prokurör Liisa Nuut. „Sõjalise kauba hankimine elukohariigist Belgiast sedavõrd kaugelt viitab üheselt organiseeritud tegevusele, millega püütakse välistada vastutus oma teo eest ja vahele jäämise võimalus kodumaal,“ ütles prokurör. Samuti leidis prokurör, et tunnustamist väärt on Lääne politseiprefektuuri koostöö teiste politseiasutustega, mille tulemusena suudeti kõigest kahe päeva jooksul läbi viia kõik antud kuriteo tõendamiseks vajalikud menetlustoimingud ja kriminaalasi prokuratuuri edastada.

28.detsembril jõustunud kohtuotsusega mõistis Pärnu Maakohus mehe 2.detsembril kiirmenetluses süüdi strateegilise kauba ebaseadusliku veo katses ning meest karistati ühe aasta ja kuue kuu pikkuse tingimisi vangistusega, millest kohe tuleb ära kanda üks kuu. Ülejäänud vangistust ei pöörata täitmisele, kui mees kolme aasta pikkuse katseaja jooksul ei pane toime uut kuritegu.
Kohtuotsusega konfiskeeriti süüdimõistetult tema valduses olnud tulirelva salved ning ka relvaraamid, milles need padrunisalved nende leidmise hetkel asusid. Lisaks konfiskeeris kohus isikult kuriteo toimepanemise vahendiks olnud sõiduauto.

Lisakaristusena saadetakse süüdimõistetu pärast šokivangistuse ära kandmist riigist välja ning talle kohaldatakse riiki sissesõidukeeld viieks aastaks. Samuti alustati mehe suhtes väärteomenetlus seonduvalt narkootilise aine omamisega.

„Süüdimõistmisega Eestis on isik süüdimõistetu kogu Euroopa Liidu mõistes, seega on ka kolleegidel teistes riikides võimalik näha isiku kohta vastavat märget,“ ütles prokurör.

„Selliste pigem erandlike kuritegude puhul tuleb kohtul reageerida kiiresti, eriti siis kui ohuks on avalik kord,“ ütles kohtu pressiesindaja Jaanika Lusti. „Riiki sissesõidu keelu kohaldamine selliste kriminaalasjade puhul on vajalik lisakaristus, mille eesmärgiks on sunniviisiliselt lõpetada ohtliku välismaalase viibimine Eestis ja ka piirata tema tagasitulek Eesti,“ lisas Lusti.

Andra Jundas
pressiesindaja
Politsei- ja Piirivalveamet
444 6451 / +372 588 53 882
andra.jundas@politsei.ee

Liivi Reinhold
Lääne Ringkonnaprokuratuuri pressinõunik
+372 56 818 933
liivi.reinhold@prokuratuur.ee

Jaanika Lusti
pressiesindaja
Pärnu Maakohus
53488890
jaanika.lusti@kohus.ee

 
Tagasi