Tuneesia riigivarariisujate režiimi pikendamine ja muudatused
05.02.2018
EL Nõukogu otsustas 29. jaanuaril 2018 teha muudatused teatavate isikute ja üksuste vastu suunatud piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Tuneesias, pikendades piiravate meetmete režiimi kuni 31. jaanuarini 2019 ning muuta kannet ühe isiku kohta, kes on kantud nende isikute loetellu, kelle suhtes tuleb rakendada piiravaid meetmeid. Nimekirja kantud isikute suhtes tuleb rakendada rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustust ning kättesaadavaks tegemise keeldu.
 
Muudatuste rakendamiseks võttis Nõukogu vastu otsuse (ÜVJP) 2018/141, millega muudetakse otsust 2011/72/ÜVJP ning rakendusmääruse (EL) 2018/137, millega rakendatakse määrust (EL) 101/2011.
 
Muudatused jõustusid 30.01.2018.

 
Tagasi