Muudatus Liibüa piiravate meetmete režiimis
06.02.2018
Tulenevalt ÜRO Julgeolekunõukogu Liibüa sanktsioonide komitee 26. jaanuari 2018 otsusest uuendada andmeid ühe aluse kohta, mis on kantud selliste laevade nimekirja, mille suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid, võttis EL Nõukogu vastu rakendusotsuse (ÜVJP) 2018/167, millega rakendatakse otsust (ÜVJP) 2015/1333 ning rakendusmääruse (EL) 2018/166, millega muudetakse määrust (EL) 2016/44. Nimekirja kantud laevadel on keelatud laadida, transportida või lossida Liibüast pärit toornaftat ja siseneda liidu territooriumil asuvatesse sadamatesse.
 
Muudatused jõustusid 3.02.2018.

 
Tagasi