Muudatus Lõuna-Sudaani piiravate meetmete režiimis
06.02.2018
EL Nõukogu otsustas 2. veebruaril 2018 teha muudatused piiravate meetmete režiimis seoses olukorraga Lõuna-Sudaanis ning kanda kolm isikut selliste isikute nimekirja, kelle suhtes tuleb kohaldada reisipiirangut ning rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustust ning kättesaadavaks tegemise keeldu. Nimetatud isikud takistavad Lõuna-Sudaanis poliitilist protsessi ning vastutavad inimõiguste raskete rikkumiste eest. Muudatuste tegemiseks võttis Nõukogu vastu rakendusotsuse (ÜVJP) 2018/168, millega rakendatakse otsust (ÜVJP) 2015/740 ning rakendusmääruse (EL) 2018/164, millega rakendatakse määruse (EL) 2015/735 artikli 22 lõiget 1.
 Muudatused jõustusid 03.02.2018.

 
Tagasi