Muudatused ÜRO JN Kongo Demokraatliku Vabariigi sanktsioonirežiimis
08.02.2018
ÜRO JN Kongo Demokraatliku Vabariigi sanktsioonide komitee otsustas 1. veebruaril 2018 lisada neli isikut selliste isikute nimekirja, kelle suhtes tuleb kohaldada piiravaid meetmeid. Nimetatud isikute suhtes tuleb kohaldada reisipiirangut ning rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustust ning kättesaadavaks tegemise keeldu. Täpsemad andmed isikute kohta on kättesaadavad siin.

Nimetatud keeldusid rakendatakse EL Nõukogu otsuse 2010/788/ÜVJP ja määruse (EÜ) 1183/2005 alusel.

 
Tagasi